เกม Cabal Patch Update วันที่ 16 สิงหาคม 2566
patch 2023-08-11 04:33:32

 

Patch Update วันที่ 16 สิงหาคม 2566
 

 

  
 

  • Yul Shop Exchange Event ขายกันสนั่นเมือง!

        เปิดอีกครั้งกับ Shop พิเศษกลางเมือง Bloody Ice แห่งความหนาวเหน็บ ขนไอเทมเด็ดๆมาขายเพียบ! เตรียมเงินของคุณให้พร้อม แล้วมาช็อปกันเถอะ!

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

 

 

Item Detail Cash Point
- Giftbox -
[Costume] 
Electronica Suit + Helmet 
(ถาวร) 

แลกเปลี่ยนได้ 
Costume
สำหรับสวมใส่ต้อนรับเทศกาลพิเศษ
เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66
(23:59 น.)
5,500
- Giftbox -
[Weapon Costume]
Electronica Greatsword

(ถาวร)
แลกเปลี่ยนได้
Weapon Costume
สำหรับสวมใส่กับอาวุธประเภท
Greatsword

เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66
(23:59 น.)
2,000
- Giftbox -
[Weapon Costume]
Electronica Daikatana

(ถาวร)
แลกเปลี่ยนได้
Weapon Costume
สำหรับสวมใส่กับอาวุธประเภท
Daikatana

เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66
(23:59 น.)
2,000
- Giftbox -
[Weapon Costume]
Electronica Blade

(ถาวร)
แลกเปลี่ยนได้
Weapon Costume
สำหรับสวมใส่กับอาวุธประเภท
Blade

เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66
(23:59 น.)
2,000
- Giftbox -
[Weapon Costume]
Electronica Katana

(ถาวร)
แลกเปลี่ยนได้
Weapon Costume
สำหรับสวมใส่กับอาวุธประเภท
Katana

เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66
(23:59 น.)
2,000
- Giftbox -
[Weapon Costume]
Electronica Orb

(ถาวร)
แลกเปลี่ยนได้
Weapon Costume
สำหรับสวมใส่กับอาวุธประเภท
Orb

เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66
(23:59 น.)
2,000
- Giftbox -
[Weapon Costume]
Electronica Crystal

(ถาวร)
แลกเปลี่ยนได้
Weapon Costume
สำหรับสวมใส่กับอาวุธประเภท
Crystal

เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66
(23:59 น.)
2,000
- Giftbox -
[Weapon Costume]
Electronica Chakram

(ถาวร)
แลกเปลี่ยนได้
Weapon Costume
สำหรับสวมใส่กับอาวุธประเภท
Chakram

เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66
(23:59 น.)
2,000
- Giftbox -
Brazil Football Uniform
(ถาวร)
-แลกเปลี่ยนได้-
ไอเทม Costume สำหรับสวมใส่
เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66
(23:59 น.)
4,500
- Giftbox -
White Soccer Uniform
(ถาวร)
แลกเปลี่ยนได้

ไอเทม Costume สำหรับสวมใส่
เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66

(23:59 น.)

4,500
- Giftbox -
Stripe Soccer Uniform
(ถาวร)
แลกเปลี่ยนได้
ไอเทม Costume สำหรับสวมใส่
เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66
(23:59 น.)
4,500
- Giftbox -
Red Soccer Uniform
(ถาวร)
แลกเปลี่ยนได้
ไอเทม Costume สำหรับสวมใส่
เปิดขายถึงวันที่ 30 ส.ค. 66
(23:59 น.)
4,500

- Giftbox -
Red and White
Soccer Uniform

(ถาวร)
แลกเปลี่ยนได้

Costume สำหรับสวมใส่ ไม่มีสถานะพิเศษ
เปิดขายถึง
วันที่
30 ส.ค. 66 (23:59 น.)

4,500
Battle style change kit
(Ultimate)

ผูกมัดไอดี
ไอเทมสำหรับเปลี่ยนอาชีพตัวละคร
(Dark Mage ไม่สามารถใช้งานไอเทมนี้ได้)

วันที่ 30 ส.ค. 66 (23:59 น.)
10,000

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-downlo
ad
• Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu