Warrior
THE BEST MELEE FIGHTER WITH UNRIVALED STRENGTH
พวกเขาคือผู้สืบทอดของการควบคุมพลังยุคแรก การฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัดมุ่งเน้นไปที่ความแข็งแกร่งด้านกายภาพ พวกเขาให้ความสำคัญกับพลังมากกว่าเทคนิค ดังนั้นจึงเลือกใช้ชุดเกราะที่แข็งแกร่ง Ammor Suit Set จากทวีป Midreth
Battle Mode 1
Berserker
Battle Mode 2
lancer
Battle Mode 3
axe destroyer
Battle skill
lance drive
ARMOR
ARMORSUIT SET
WEAPON
GREAT SWORD
DAIKATANA
BLADER
The deadly blade dancer, the fastest dual sword user
ผู้สืบทอดของการควบคุมพลังยุคกลาง มาจากศิลปะการต่อสู้ตะวันออกโบราณโดยมุ่งเน้นที่ความเร็ว พวกเขาใช้ดาบสองคมสองเล่ม เขามีทักษะในการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและว่องไว เพราะฉนั้นพวกเขาจึงต้องการ Martial suit Set ที่มาจากทวีป Huan ในตอนใต้
Battle Mode 1
Illusionist
Battle Mode 2
Grappler
Battle Mode 3
Knucklet Striker
Battle skill
Crushing Blow
ARMOR
MARTIALSET
WEAPON
BLADE
KATANA
wizard
The Ultimate Destroyer, the Ruler of the Force
ผู้สืบทอดลำดับที่สามได้รับมรดกจาก Sage Tower ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการความบริสุทธิ์ พวกเขาใช้อาวุธที่เรียกว่า Force Amplifier - Orb ซึ่งสวมใส่กับข้อมือทั้งสองข้าง สำหรับเลือกเกราะพวกเขาชอบคือเกราะเบา Martial suit Set
Battle Mode 1
chain caster
Battle Mode 2
double caster
Battle Mode 3
elemental dominator
Battle skill
elemental festival
ARMOR
MARTIALSET
WEAPON
orb
force blader
A Swordsman whose Blade Flares with the Force, the Guardian of the seal of Hell
Force Blader คือผู้สืบทอดคนสุดท้ายของการควบคุมพลัง พวกเขาใช้ Orb และดาบมือเดียวเพื่อการใช้พลังเวทย์ที่รุนเเรงบวกกับการโจมตีระยะใกล้ที่ดุดัน พวกเขายังให้ความสำคัญกับความสมดุลทางด้านร่างกาย และการประสานพลังทางกายภาพ ดังนั้นจึงควรเลือกเกราะแบบ Battle Suit Set
Battle Mode 1
FORCE ENCHANTER
Battle Mode 2
BLADE SHOOTER
Battle Mode 3
sword splitter
Battle skill
prismatic blade-cannon
ARMOR
ARMORSUIT SET
WEAPON
katana
orb
force archer
the sniper fires deadly force shots that cut through the wind
พวกเขาใช้ Crystal เป็นอาวุธ และยังใช้ Astral Bows ในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างพลังของตัวผู้ใช้ เพื่อควบคุมพลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาต้องการความแข็งแกร่งและความเร็วในการใช้พลังงานในการต่อสู้ ดังนั้นพวกเขาจึงใช้เกราะแบบ Battle Suit Set ของทวีป Pastur
Battle Mode 1
multi shooter
Battle Mode 2
twin gunner
Battle Mode 3
launcher punisher
Battle skill
fatal shot
ARMOR
battle SET
WEAPON
crystal
force shielder
The faithful warrior that uses the force to shield other
Force Shielder ถือ Crystral ไว้เพื่อสร้าง Astral Shield ใช้โล่และดาบเพื่อที่จะโจมตีและป้องกันในคราวเดียวกัน พวกเขาจึงมีพลังป้องกันที่สูงที่สุดในรูปแบบการต่อสู้ทั้งหมด เชี่ยวชาญในด้านการป้องกัน ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการความแข็งแกร่ง และเกราะที่เชื่อถือได้อย่าง Armor Suit Set
astral weapon
astral shield
Battle Mode 1
counter attacker
Battle Mode 2
shiel master
Battle Mode 3
hammer crusher
Battle skill
shield storm
ARMOR
ARMORSUIT SET
WEAPON
blade
crystal
gladiator
eyer - increasing power fueled by range
Gladiartor คือเหล่าผู้ควบคุมพลังความโกรธ และเปลี่ยนพลังเป็นพลังเพื่อเสริมสร้างพลังงานที่แข็งแกร่ง เขาฝึกฝนอย่างหนักและสวมใส่ Armor Suit Set ที่เหมาะกับพวกเขา และมีอาวุธที่เรียกว่า Charkrams พวกเขาต้องการไปสู่ขีดจำกัดที่สูงสุด
Battle Mode 1
infighter
Battle Mode 2
death scyther
Battle Mode 3
genocider
Battle skill
death scyther guillotine
ARMOR
ARMORSUIT SET
WEAPON
charkram
force gunner
secret agents who are also genius mechanics and force users
Force Gunner ซึ่งเป็นหน่วยลับ ที่มีความถนัดทางกลศาสตร์และการควบคุม สามารถที่จะยิงเป้าหมายได้แม้กระทั่งจะหลับตา โดยการเพิ่มพลังของ Astral Weapon ซึ่งเป็นการยิงโดยการบีบอัดพลังตรงสู่ Orb และ Crystral เขามีความฉลาดและความชำนาญ และเขาก็ชอบเกราะ Battle Suit Set
Battle Mode 1
ranger
Battle Mode 2
heavy launcher
Battle Mode 3
hit man
Battle skill
surface impact
ARMOR
battle set
WEAPON
orb
crystal

เมื่อนานมาแล้ว กลุ่มพลังที่เรียกว่า Cabal ใช้พลังของพวกเขาในการเปลี่ยนแปลง Nevareth ให้เป็นโลกที่แสนโหดร้าย ทุกคนต้องร่วมกันต่อสู้อย่างสุดชีวิต ขณะเดียวกันได้มีเหล่าผู้กล้าทั้ง 8 เขายังคงมีความหวังในการกอบกู้ Nevareth ให้กลับมาสงบสุขดังเดิม เพื่อไม่ให้ความโหดร้ายเข้าครอบงำทั่ว Nevareth ตอนนี้คุณคือหนึ่งในผู้กล้าเหล่านั้น ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าพร้อมเผชิญหน้ากับเหล่าผู้บุกรุกหรือไม่ ถึงเวลาแล้วเตรียมจับอาวุธให้พร้อม ลุย !

maps