SV.ONLINE
เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ สำหรับผู้เล่นที่มีปัญหา หรือต้องการแจ้งเคสทาง Live Chat (มุมขวาล่าง) เปิดให้บริการ 24 ชม. (จันทร์-อาทิตย์)