EXE Authenticator ยกระดับความปลอดภัยให้กับข้อมูลไอดีคุณ
notice 2020-03-16 10:58:52


EXE Authenticator ยกระดับความปลอดภัยให้กับข้อมูลไอดีคุณ

 

     แอปพลิเคชัน EXE Authenticator บริการใหม่จากบริษัทผู้ให้บริการเกม Electronics Extreme เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้! เสริมความแข็งแกร่งให้กับ Account ID ของคุณ ยกระดับความปลอดภัยในข้อมูลไอดีเกม ด้วยระบบ Two Factor Verification ผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้ Lock / Unlock ไอดีเกมต่างๆ ในเครือบริษัทฯ อาทิเช่น CABAL Extreme ได้จากตัวแอปพลิเคชัน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!

 

 

 


 

เพิ่มระบบ Web-Lock ป้องกันการแก้ไขไอดี หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อยกระดับความปลอดภัยไปอีกขั้น!

 • หลังจากเปิดใช้งานระบบ 2FA-Web Lock จะทำให้ไม่สามารถเข้าระบบอะไรได้บ้าง
  • ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสมาชิก Account Service ต่างๆ (ป้องกันการแก้ไขข้อมูล)
  • ไม่สามารถล็อกอินกิจกรรมผ่านทางหน้าเว็บไซต์, เติมเงิน หรือใช้งานไอเทมโค้ดได้
 • ตัวเกมยังสามารถเข้าเล่นได้ตามปกติ
 • ถ้าผู้เล่นล็อกอินหน้าเว็บไซต์ accounts.exe แล้วมาเปิดล็อคระบบ 2FA-Web จะโดนดีดออกจากระบบ Account Service ทันทีไหม
  • จะยังไม่ถูกตัดการเชื่อมต่อทันที แต่จะมีผลครั้งต่อไปที่เข้าใช้งาน

 

 


 

     EXE Authenticator คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Account ID ของคุณ ยกระดับความปลอดภัยในข้อมูลไอดีเกม ด้วยระบบ Two Factor Verification ผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้ Lock / Unlock ไอดีเกมต่างๆ ในเครือบริษัท Electronics Extreme โดยตัวแอปพลิเคชันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปจัดการข้อมูลใดๆ ภายในตัวเกมได้ทั้งสิ้น แต่มีหน้าที่เสมือนกุญแจล็อคอีกชั้นก่อนการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติผ่านโทรศัพท์มือถือของเจ้าของไอดีนั้นๆก่อน

     ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก App Store (ในระบบปฏิบัติการ IOS) และ Play Store (ในระบบปฏิบัติการ Android) โดยพิมพ์ คำว่า EXE Authenticator ในช่องค้นหา สามารถดาวน์โหลดและเข้าใช้งานได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 


Download   https://extreme.co.th/authenticator
 
* เฉพาะ iOS 9.0 ขึ้นไป * เฉพาะ Android 5.0 (Lollipop) ขึ้นไป 

 


   ขั้นตอนวิธีใช้งานแอปพลิเคชัน EXE Authenticator ในกรณีการเปิดใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้งานจำเป็นต้องลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://accounts.exe.in.th/  และผูกเบอร์โทรศัพท์กับ EXE ID ก่อน เนื่องจากระบบจะจัดส่งรหัส OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน ตามเลขหมายที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ EXE ID ดังกล่าว เพื่อใช้ในการยืนยันความเป็นเจ้าของไอดีตัวจริง หากไม่ทำการลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์จะไม่สามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน EXE Authenticator ได้

 

   การเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน EXE Authenticator มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 


 

**กรณีสมัครไว้หลายไอดีด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะเช็คสิทธิ์เพียงครั้งเดียว
ทุกไอดีที่สมัครด้วยหมายเลขเบอร์โทรดังกล่าวจะสามารถใช้งานผ่านเครื่องโทรศัพท์เครื่องนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำทีละไอดี

 

 
หมายเหตุ
: แอปพลิเคชัน “EXE Authenticator” เป็นเพียงบริการรักษาความปลอดภัยขั้นที่สอง
เพื่อยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลไอดีเกมดังกล่าวเท่านั้น
อนึ่งแอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถจัดการ, แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในไอดีใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 

 


 

    หลังจากเปิดใช่งานครั้งแรกแล้ว ในขั้นตอนต่อมา EXE Authenticator จะแบ่งการใช้งานล็อคออกเป็น 2 รูปแบบ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้งาน) ได้แก่

1. การล็อคด้วยตนเอง (Manual) เป็นค่า Default ของแอปพลิเคชัน ระบบจะล็อคไอดีก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานสั่ง Lock เท่านั้น โดยมีวิธีการใช้คือ

 1. เข้าสู่แอปพลิเคชัน > เลือก EXE ID ที่ต้องการ
 2. เลือกเกมที่ต้องการ ล็อค/ปลดล็อค
 3. กดปุ่มตรงกลางหน้าจอเพื่อสั่งการ ให้ขึ้นคำว่า “ล็อค” ระบบจะทำการล็อคไอดีดังกล่าว
 4. ถ้าต้องการปลดล็อค ให้กดไปที่ปุ่มเดิมอีกครั้ง ให้ขึ้นคำว่า “ปลดล็อค” ระบบก็จะปลดล็อคไอดีนั้นๆ
   


 

2. การล็อคอัตโนมัติแบบตั้งเวลา (Auto Lock) จะส่งผลแก่ทุกเกมภายใน EXE ID ดังกล่าว และ ผู้ใช้งานจะต้องทำการตั้งค่าเปิดการใช้งานด้วยตัวเองก่อนเท่านั้น

 1. เข้าสู่แอปพลิเคชัน > เลือก EXE ID ที่ต้องการ
 2. เข้าสู่เมนูการตั้งค่า กดที่รูปฟันเฟือง > “ตั้งค่า”
 3. เลือกระยะเวลาที่ต้องการให้ระบบเริ่มทำการล็อคทุกเกมอัตโนมัติ (10, 30 หรือ 60 นาที)
 4. กดเปิดใช้งานระบบล็อคอันโนมัติ ให้เปลี่ยนเป็นคำว่า ON 
 5. เมื่อตั้งเวลาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นเวลานับถอยหลังเพื่อที่จะทำการล็อคไอดี 
 6. ถ้าต้องการปลดล็อคชั่วคราว ให้ไปที่หัวข้อเกม (รูปจอยเกม) เลือกเกมที่ต้องการปลดล็อค กดไปที่ปุ่มกลางหน้าจอ ให้ขึ้นคำว่า “ปลดล็อค” ระบบก็จะปลดล็อคไอดีนั้นๆ (แต่ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลังเพื่อล็อคอัตโนมัติอีกครั้ง ตามที่ผู้ใช้ตั้งเวลาไว้เหมือนเดิม)
 7. หากต้องการยกเลิกการล็อคอัตโนมัติแบบถาวร ให้ทำตามข้อ 4 โดยเปลี่ยนคำว่า ON เป็น OFF
   


 

กรณีเปิดการ Lock ID แล้ว จะไม่สามารถ Login เข้าสู่เกมได้ จนกว่าคุณจะ Unlock ID อีกครั้ง
โดยจะมีหน้าจอแสดงข้อความเตือนแตกต่างกันไปตามแต่ละเกม


Cabal จะขึ้นคำว่า “ได้ถูกตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์”
กรุณาล็อกอิน ใหม่หลักจากคลิก "OK"

 

    เนื่องจากเงื่อนไขความปลอดภัยของระบบ ทำให้ EXE IDในแอปพลิเคชัน EXE Authenticator จะผูกกับโทรศัพท์เพียงเครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้ล็อคอินได้มากกว่า 1 เครื่อง ดังนั้นในกรณีที่ต้องการย้ายเครื่องใหม่ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอก Recovery Key ที่ได้จากโทรศัพท์เครื่องเก่าเสียก่อน
    กรณีที่ทำโทรศัพท์หาย หรือไม่สามารถเปิดเครื่องเดิมได้ ท่านสามารถขอทราบ Recovery Key ได้โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางระบบ Ticket ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งวิธีการ และขั้นตอนการยืนยันตนให้ทราบในลำดับถัดไป   
 

   การเปลี่ยนซิมโทรศัพท์เป็นเบอร์ใหม่นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับตัวแอปพลิเคชัน แต่จะมีปัญหากรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากในระบบสมาชิก เพราะระบบจะให้นำเอารหัส OTP จากหมายเลขเดิมที่ผู้ใช้งานเคยผูกไว้มาใส่เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนซิม ให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับ EXE ID ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยตัวเอง สูงสุด เดือนละ 1 ครั้ง ขั้นตอนมีดังนี้

   1. เข้าสู่หน้าระบบ Member Service ที่ลิงก์ https://accounts.exe.in.th/
   2. ล็อกอิน EXE ID ที่ต้องการ > เลือกไปที่รูปเฟือง ตรงคำว่า “ข้อมูลส่วนตัว” จากนั้นเลือกหัวข้อเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”
 


 

   3. คลิกไปที่การแก้ไข “รูปดินสอ” ที่อยู่หลังช่องเลขเบอร์โทรศัพท์
 


 

   4. จากนั้นเลือกวิธีการขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งจะมี 2 วิธีคือ SMS OTP หรือ เปลี่ยนด้วย Email จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนจนสำเร็จก็จะสามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้
 


หากมีการกระทำผิดร้ายแรงจนถึงขั้นถูกระงับการให้บริการอย่างถาวร
การระงับการให้บริการ จะมีผลต่อทุกไอดีที่ใช้สมัครโดยหมายเลขโทรศัพท์นั้น

 

 


 

 • การใช้งานแอปพลิเคชัน EXE Authenticator ในเบื้องต้นจะรองรับการใช้งานสำหรับเกม CABAL Extreme ก่อนเท่านั้น และจะเพิ่มเกมอื่นๆ เข้ามาอีกในอนาคต
 • EXE Authenticator รองรับการใช้งานเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 9.0 ขึ้นไป หรือ Android 5.0 (Lollipop) ขึ้นไป **ไม่รองรับ Tablet, Ipad และโปรแกรมจำจองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Android Emulator) อาทิเช่น Bluestacks, Nox, KO Player เป็นต้น**
 • EXE ID ไม่รองรับการใช้เบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศในการลงทะเบียน
 • EXE ID ที่ถูกระงับการให้บริการจะไม่สามารถใช้บริการระบบ EXE Authenticator นี้ได้
 • ในกรณีผู้เล่นไม่ต้องการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน EXE Authenticator ผู้เล่นยังคงสามารถเข้าเล่นเกมได้ตามปกติ แต่เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานเพื่อยกระดับความปลอดภัยในข้อมูลไอดีของคุณ ทั้งนี้อาจรวมไปถึงการช่วยเหลือด้านการแจ้ง Hack ในอนาคตซึ่งจะเปิดรับเคสเฉพาะแก่ผู้ที่เปิดใช้งานระบบ Two Factor Verification ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

 

 


 


หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่

>> https://extreme.co.th/authenticator <<
หรือสามารถติดต่อทีมงานได้ทางระบบ Ticket ได้ที่
>>
https://support.exe.in.th
 << ตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกวันทำการ)