เกม Cabal Yul’s Shop Exchange Event ขายกันสนั่นเมือง!
promotions 2023-08-16 08:08:17 

Yul Shop Exchange Event ขายกันสนั่นเมือง!

    เปิดอีกครั้งกับ Shop พิเศษกลางเมือง Bloody Ice แห่งความหนาวเหน็บ ขนไอเทมเด็ดๆมาขายเพียบ!
เตรียมเงินของคุณให้พร้อม แล้วมาช็อปกันเถอะ!

 

 

  • เริ่มกิจกรรม : 16 สิงหาคม 2566 (เวลา 15.00 น.)
  • สิ้นสุดกิจกรรม : 29 สิงหาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

 

  • เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมพิเศษได้จาก NPC : Yul ที่เมือง Bloody Ice
  • ไอเทมภายในร้านค้ากิจกรรมใช้เงิน Alz + Divine Core หรือ Chaos Core ในการแลก ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ไอเทมจากกิจกรรมนี้เป็นไอเทมผูกมัดไอดีไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

แลกเปลี่ยนกับ NPC Yul และปลดล็อกไอเทมรายการพิเศษ

 

 
 
Item Name Exchange  Amount Ramark
Alz Item
Master's Palladium Orb +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Crystal +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Great Sword +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Daikatana +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Katana +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Blade +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Chakram +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Headpiece (DM) +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Visor (WA) +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Headpiece (BL) +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Headpiece (WI) +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Headgear (FA) +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Visor (FS) +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Headgear (FB) +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Visor (GL) +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Master's Palladium Headgear (FG) +20 (10H) 20,000,000 Upgrade Core(Highest) x10 1 Account binding
Minesta's Chaos Fighter Belt +20 (1D) 25,000,000 Chaos Core x10 1 Character Bind
Minesta's Chaos Sage Belt +20 (1D) 25,000,000 Chaos Core x10 1 Character Bind
Minesta's Chaos Guardian Belt +20 (1D) 25,000,000 Chaos Core x10 1 Character Bind
Arcana of Chaos +20 (1D) 20,000,000 Chaos Core x10 1 Character Bind
Arcana of Guardian +20 (1D) 20,000,000 Chaos Core x10 1 Character Bind
Arcana of Laws +20 (1D) 20,000,000 Chaos Core x10 1 Character Bind
Chaos Talisman +10 (1D) 20,000,000 Chaos Core x10 1 Character Bind
Astral Bike Card - PW5 +15 Penetraion+95 ([2]
(Critical DMG), (Critical Rate) (1D)
30,000,000 Upgrade Core(Highest) x15 1 Character Bind
Astral Bike Card - QW7+15 Penetraion +110 ([2]
(Critical DMG), (Critical Rate) (1D)
40,000,000 Upgrade Core(Highest) x15 1 Character Bind
Bracelet of Agent Yul (15/15) (1D) 30,000,000 Divine Stone x10 1 Character Bind
Necklace of Agent Yul (15/15) (1D) 30,000,000 Divine Stone x10 1 Character Bind
Earring of Agent Yul (15/15) (1D) 30,000,000 Divine Stone x10 1 Character Bind

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-download
 • Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu