Cabal Welcome Back ต้อนรับผู้เล่นกลับสู่สมรภูมิความมันส์
news 2024-03-13 05:21:57

 

Cabal Welcome Back ต้อนรับผู้เล่นกลับสู่สมรภูมิความมันส์

กิจกรรมแจกไอเทมต้อนรับผู้เล่น Cabal Extreme กลับเข้าสู่สมรภูมิความมันส์อีกครั้ง!


 

  • เริ่มกิจกรรม : 13 มีนาคม 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
  • สิ้นสุดกิจกรรม : 21 พฤษภาคม 2567 (เวลา 23.59 น.)


  • เป็นผู้เล่นที่ ไม่ได้ล็อคอินเกมเป็นเวลา 30 วัน
  • เป็นผู้เล่นที่มีการล็อคอินล่าสุดไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
  • เมื่อกลับเข้าเกม ระบบจะส่งไอเทมเข้าให้ที่ Cash Mail

 

 

 

 

  • ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางตัวเกมเท่านั้น
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-download
• Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu