เกม Cabal Upgrade Token Event ตีบวกกระหน่ำแลกรับไอเทมสุดเทพฟรี!
news 2023-03-21 08:59:04เกม Cabal - Upgrade Token Event

ตีบวกกระหน่ำแลกรับไอเทมสุดเทพฟรี!

 

 • เริ่มกิจกรรม : 29 มีนาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
 • สิ้นสุดกิจกรรม : 11 เมษายน 2566 (เวลา 23.59 น.)

 


 

ไอเทม ราคา (Alz)
Upgrade Token
(Highest)
มีอายุ 3 วันหลังจากกดซื้อ
5,500,000

 

 • เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรม NPC : Yul จะเปิดขายไอเทม
  • Upgrade Token (Highest) ในราคา 5,500,000 Alz
 • ผู้เล่นจะต้องทำการอัพเกรดไอเทมให้ได้ถึงระดับที่ต้องการ และนำ Token ที่ทำการอัพเกรดแล้วแลกรับไอเทมสวมใส่ของแต่ละคลาสได้ที่ NPC : Yul ที่เมือง Bloody Ice
 • ผู้เล่นจะต้องเลือกรับไอเทมให้ตรงกับอาชีพที่ต้องการ
 • ไอเทมรางวัลเป็นไอเทมประเภทผูกมัดตัวละคร ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

 

 

 • ไอเทม Token มีอายุ 3 วันหลังจากทำการซื้อมา
 • Perfect Core ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Upgrade Token ได้
 • Core Superior และ Core Enhancer จะช่วยเพิ่มโอกาสในการอัพเกรด แต่จะไม่ส่งผลต่อการลดระดับของไอเทมเมื่อล้มเหลว
 • ไอเทม Token มีโอกาสถูกทำลายหากอัพเกรดล้มเหลว

 


 

เมื่ออัพเกรด Token Highest ถึงระดับ 15
แลกรับไอเทมได้ 1 ชิ้นตามตารางด้านล่าง

 

ใช้ Upgrade Token Highest +15 ในการแลก
ไอเทม จำนวน
Master's Archridium Plate  +15 [2]
Warrior
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

All Skill Amp. Up +11%
HP +25
Max Critical Rate +3%

1 ea
Master's Archridium Plate +15 [2]
Force Shielder
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

All Skill Amp. Up +11%
HP +250
Max Critical Rate +3%

1 ea
Master's Archridium Plate +15 [2]
Gladiator
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

All Skill Amp. Up +11%
HP +250
Max Critical Rate +3%

1 ea
Master's Archridium Coat +15 [2]
Force Blader
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

All Skill Amp. Up +11%
HP +250
Max Critical Rate +3%

1 ea
Master's Archridium Coat +15 [2]
Force Archer
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

All Skill Amp. Up +11%
HP +250
Max Critical Rate +3%

1 ea
Master's Archridium Coat +15 [2]
Force Gunner
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

All Skill Amp. Up +11%
HP +250
Max Critical Rate +3%

1 ea
Master's Archridium Suit +15 [2]
Blader
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

All Skill Amp. Up +11%
HP +250
Max Critical Rate +3%

1 ea

Master's Archridium Suit  +15 [2]
Wizard
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

All Skill Amp. Up +11%
HP +250
Max Critical Rate +3%

1 ea

Master's Archridium Suit +15 [2]
Dark Mage
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

All Skill Amp. Up +11%
HP +250
Max Critical Rate +3%

1 ea
Master's Archridium Visor +15 [2]
Warrior
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

Critical Damage +18%
Resist Critical Damage +8%
All Skill Amp. Up +3%

1 ea
Master's Archridium Visor +15 [2]
Force Shielder
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

 
Critical Damage +18%
Resist Critical Damage +8%
All Skill Amp. Up +3%
1 ea
Master's Archridium Visor +15 [2]
Gladiator
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Critical Damage +18%
Resist Critical Damage +8%
All Skill Amp. Up +3%
1 ea
Master's Archridium Headgear  +15 [2]
Force Blader
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

Critical Damage +18%
Resist Critical Damage +8%
All Skill Amp. Up +3%

1 ea
Master's Archridium Headgear +15 [2]
Force Archer
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

Critical Damage +18%
Resist Critical Damage +8%
All Skill Amp. Up +3%

1 ea
Master's Archridium Headgear +15 [2]
Force Gunner
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Critical Damage +18%
Resist Critical Damage +8%
All Skill Amp. Up +3%
1 ea
Master's Archridium Headpiece +15 [2]
Blader
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Critical Damage +18%
Resist Critical Damage +8%
All Skill Amp. Up +3%
1 ea

Master's Archridium Headpiece +15 [2]
Wizard
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Critical Damage +18%
Resist Critical Damage +8%
All Skill Amp. Up +3%
1 ea

Master's Archridium Headpiece +15 [2]
Dark Mage
(ถาวร)
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Critical Damage +18%
Resist Critical Damage +8%
All Skill Amp. Up +3%
1 ea

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-download
 • Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu