เกม Cabal Upgrade Token Event ตีบวกกระหน่ำแลกรับไอเทมสุดเทพฟรี!
news 2023-07-14 08:27:41

 

เกม Cabal Upgrade Token Event (Weapon)

ตีบวกกระหน่ำแลกรับไอเทมสุดเทพฟรี!

 

 มาแล้วกิจกรรมสำหรับขาตีบวก Upgrade Token Event เมื่ออัพเกรดได้จนถึงระดับ 15

สามารถนำไปแลกไอเทมสวมใส่สุดเทพของแต่ละคลาสได้เลย!! เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กรกฏาคมนี้เท่านั้น!

 

 • เริ่มกิจกรรม : 19 กรกฏาคม 2566 (เวลา 15.00 น.)
 • สิ้นสุดกิจกรรม : 25 กรกฏาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

 


 

ไอเทม ราคา (Alz)
Upgrade Token
(High)

มีอายุ 3 วันหลังจากกดซื้อ
5,000,000
Upgrade Token
(Highest)

มีอายุ 3 วันหลังจากกดซื้อ
5,500,000
Upgrade Token
(Chaos)

มีอายุ 3 วันหลังจากกดซื้อ
5,500,000

 

 

 • เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรม NPC : Yul จะเปิดขายไอเทม
  • Upgrade Token (High) ในราคา 5,000,000 Alz
  • Upgrade Token (Highest) ในราคา 5,500,000 Alz
  • Upgrade Token (Chaos) ในราคา 5,500,000 Alz
 • ผู้เล่นจะต้องทำการอัพเกรดไอเทมให้ได้ถึงระดับ 15 และนำ Token ที่ทำการอัพเกรดแล้วแลกรับไอเทมสวมใส่ของแต่ละคลาสได้ที่ NPC : Yul
 • ผู้เล่นจะต้องเลือกรับไอเทมให้ตรงกับอาชีพที่ต้องการ
 • ไอเทมรางวัลเป็นไอเทมประเภทผูกมัดไอดี ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

 

เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน 

 • SIGMetal Weapon ใช้ Upgrade Token (High) +15 และ Upgrade Token (Chaos) +8 เพื่อแลกรับ
 • Archridium Weapon ใช้ Upgrade Token (Highest)+15 และ Upgrade Token (Chaos) +10 เพื่อแลกรับ

 

 

 

 

 • ไอเทม Token มีอายุ 3 วันหลังจากทำการซื้อมา
 • Perfect Core ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Upgrade Token ได้
 • Core Superior และ Core Enhancer จะช่วยเพิ่มโอกาสในการอัพเกรด แต่จะไม่ส่งผลต่อการลดระดับของไอเทมเมื่อล้มเหลว
 • ไอเทม Token มีโอกาสถูกทำลายหากอัพเกรดล้มเหลว
 • Enchant Safeguard จะไม่สามารถช่วยป้องกัน Upgrade Token ถูกทำลายจากการอัพเกรดล้มเหลว


 

 
 
SIGMetal Weapon
Requirement Exchange Items Item Name Amount Detail Remark
Upgrade Token (High) +15
Upgrade Token (Chaos) +8
Master's SIGMetal Blade +15 [2] 1 Critical DMG +16%
Attack All UP 30
Skill Amp. All UP 2%
Charecter binding
Upgrade Token (High) +15
Upgrade Token (Chaos) +8
Master's SIGMetal Katanas +15 [2] 1 Critical DMG +16%
Attack All UP 30
Skill Amp. All UP 2%
Charecter binding
Upgrade Token (High) +15
Upgrade Token (Chaos) +8
Master's SIGMetal Orb +15 [2] 1 Critical DMG +16%
Attack All UP 30
Skill Amp. All UP 2%
Charecter binding
Upgrade Token (High) +15
Upgrade Token (Chaos) +8
Master's SIGMetal Crystals +15 [2] 1 Critical DMG +16%
Attack All UP 30
Skill Amp. All UP 2%
Charecter binding
Upgrade Token (High) +15
Upgrade Token (Chaos) +8
Master's SIGMetal Great Sword +15 [2] 1 Critical DMG +32%
Attack All UP 60
Skill Amp. All UP 4%
Charecter binding
Upgrade Token (High) +15
Upgrade Token (Chaos) +8
Master's SIGMetal Daikatanas +15 [2] 1 Critical DMG +32%
Attack All UP 60
Skill Amp. All UP 4%
Charecter binding
Upgrade Token (High) +15
Upgrade Token (Chaos) +8
Master's SIGMetal Chakram +15 [2] 1 Critical DMG +16%
Attack All UP 30
Skill Amp. All UP 2%
Charecter binding

 

 
Archridium Weapon
Requirement Exchange Items Item Name Amount Detail Remark
Upgrade Token (Highest)+15
Upgrade Token (Chaos) +10
Master's Archridium Blade +15 [2] 1 Critical DMG +18%
Attack All UP 40
Skill Amp. All UP 3%
Charecter binding
Upgrade Token (Highest)+15
Upgrade Token (Chaos) +10
Master's Archridium Katanas +15 [2] 1 Critical DMG +18%
Attack All UP 40
Skill Amp. All UP 3%
Charecter binding
Upgrade Token (Highest)+15
Upgrade Token (Chaos) +10
Master's Archridium Orb +15 [2] 1 Critical DMG +18%
Attack All UP 40
Skill Amp. All UP 3%
Charecter binding
Upgrade Token (Highest)+15
Upgrade Token (Chaos) +10
Master's Archridium Crystals +15 [2] 1 Critical DMG +18%
Attack All UP 40
Skill Amp. All UP 3%
Charecter binding
Upgrade Token (Highest)+15
Upgrade Token (Chaos) +10
Master's Archridium Great Sword +15 [2] 1 Critical DMG +36%
Attack All UP 80
Skill Amp. All UP 6%
Charecter binding
Upgrade Token (Highest)+15
Upgrade Token (Chaos) +10
Master's Archridium Daikatanas +15 [2] 1 Critical DMG +36%
Attack All UP 80
Skill Amp. All UP 6%
Charecter binding
Upgrade Token (Highest)+15
Upgrade Token (Chaos) +10
Master's Archridium Chakram +15 [2] 1 Critical DMG +18%
Attack All UP 40
Skill Amp. All UP 3%
Charecter binding

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-download
• Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu