สงกรานต์สาดซ่า ตามล่าตัวอักษร!
activities 2019-04-04 05:06:11Songkran Event

สงกรานต์สาดซ่า ตามล่าตัวอักษร!

     ในระหว่างการตกแต่งเมืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีกลุ่มมอนสเตอร์ร้ายขโมยป้ายงานเทศกาลไป Yul จึงขอเชิญเหล่านักสู้ช่วยกันออกรวบรวมและตามหาตัวหนังสือที่กระจายไปยังสถานที่ต่างๆของ Nevareth สะสมตัวหนังสือให้ครบลุ้นรับ Rare Item มากมายเฉพาะวันที่ 4 เม.ย. - 30 เม.ย. 62 เท่านั้น!

 

 • เริ่มกิจกรรม : 4 เมษายน 2562 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
 • สิ้นสุดกิจกรรม : 30 เมษายน 2562 (เวลา 11.00 น.)

 

 • ผู้เล่นจะต้องเก็บสะสมตัวอักษร "S O N G K R A N" จาก Dungeon ที่กำหนด
   
ตัวอักษร หาได้จาก Dungeon

The Lake In Dusk
Frozen Tower of Undead B1F
Frozen Tower of Undead B2F Part1
Frozen Tower of Temple B1F
Altar of Siena B1F
Chaos Arena Lv. 1-6

Pontus Ferrum
Portal Inferno
Arcane Trace
Fort. Ruina
Hazardous Valley (Easy / Normal / Hard)
Bloody Ice
Desert Scream
Green Despair
Port Lux
Streamer Crazy (Easy / Normal / Hard)

 
ทุกแผนที่
(ยกเว้นพื้นที่ดรอปจากตัวอักษร S, O, N, G, R, A)
Lava Hellfire (Easy / Normal / Hard / Premium)
Lake Side
Undead Ground
Forgotten Ruin
Mutant Forest
Catacomb Frost (Easy / Normal / Hard / Premium)

 

 • เมื่อสะสมครบแล้ว สามารถนำไปแลกไอเทมกิจกรรม "Water Drop Box" ได้ที่ Event NPC : Yul เมื่อง Bloody Ice
  • การแลกจะใช้ตัวอักษร SONGKRAN (S, O, G, K, R, A อย่างละ 1 ตัว และตัวอักษร N 2 ตัว) + เงินจำนวน 100,000 Alz

 


 

 • ไม่จำกัดในการแลกไอเทมกิจกรรม

 

เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มรับไอเทมตามรายการด้านล่าง

Item Amount
Astral Bike Card
PW 5 (Blue)

-แลกเปลี่ยนได้-
1 ea
Astral Bike Card
RW 03

-แลกเปลี่ยนได้-
1 ea
Slote Extender
(Highest)

-แลกเปลี่ยนได้-
1 ea
Core Enhancer
(Medium)

-ไอเทมผูกมัดไอดี-
1 ea
Core Enhancer
(High)

-ไอเทมผูกมัดไอดี-
1 ea
Protection of Veradrix
-ไอเทมผูกมัดไอดี-
5 ea
Hyper Odd Circle
-ไอเทมผูกมัดไอดี-
5 ea
Life Capsule Lv. 4
Type A

-ไอเทมผูกมัดไอดี-
50 ea
Life Capsule Lv. 4
Type B

-ไอเทมผูกมัดไอดี-
50 ea
Ap Saver (0/200)
-แลกเปลี่ยนได้-
1 ea
Fury Potion Lv. 3
ไอเทมผูกมัดไอดี
7 ea
Fury Potion Lv. 4
ไอเทมผูกมัดไอดี
5 ea
Amulet of Pain +5
ไอเทมผูกมัดไอดี
1 ea
Ring of Luck +2
ไอเทมผูกมัดไอดี
1 ea
Bike Part Lv.2
-แลกเปลี่ยนได้-
1 ea
Bike Part Lv.3
-แลกเปลี่ยนได้-
1 ea
Bike Part Lv.4
-แลกเปลี่ยนได้-
1 ea
GM Blessing Lv. 1
ไอเทมผูกมัดไอดี
1 ea
Holy Water of Critical Strike
15 Min.

ไอเทมผูกมัดไอดี
5 ea
Holy Water of Vitality
ไอเทมผูกมัดไอดี
5 ea

 

 • การแลกรับไอเทม รวมถึงการเปิดสุ่มไอเทมสามารถทำได้ภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
 • หากตรวจพบการกระทำผิด หรืออาศัยช่องโหว่ของระบบเพื่อโกงการเล่นกิจกรรม จะถูกระงับไอดีถาวรทันที
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า