แจ้งกำหนดการรวมเซิร์ฟเวอร์ 30 มิถุนายนนี้!
notice 2021-06-30 09:29:34

 ประกาศแจ้งกำหนดการรวมเซิร์ฟเวอร์

   เพื่อรองรับการอัปเดตต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคต รวมถึงหลังจากได้รับข้อเสนอแนะถึงทีมงานจากผู้เล่นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้เล่นภายในเกมได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น ทางทีมงานจึงได้พิจารณาทำการ "รวมเซิร์ฟเวอร์" เข้าด้วยกันระหว่าง เซิร์ฟเวอร์ Scorpio และ เซิร์ฟเวอร์ Virgo โดยมีกำหนดการ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรวมเซิร์ฟเวอร์

 

About Server

 • Base Server: Virgo
 • Target Server: Scorpio
 • New Server (Base Server + Target Server): Virgoทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำการรวมเซิร์ฟเวอร์
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

Character

 • ผู้เล่นสามารถมีตัวละครได้สูงสุดจำนวน 8 ตัวละคร 
 • กรณีที่มีตัวละครจากทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ รวมกันเกิน 8 ตัวละคร จะพิจารณาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • ลบตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ที่มีเลเวลต่ำที่สุด
 • ลบตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ที่มี EXP ต่ำที่สุด
 • หากเลเวลและ EXP เท่ากัน จะลบตัวละครที่สร้างขึ้นที่หลัง
 • หากมีการใช้ไอเทม Character Slot Extender No.7 และ No.8 ในเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง หลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว จำนวนช่องตัวละครสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเป็น 7 หรือ 8
 • หากไอดีไม่มีการใช้งาน Character Slot Extender No.7 และ No.8  หลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว จะมีตัวละครสูงสุดได้เพียง 6 ช่องตัวละคร
 • Reward ชดเชยสำหรับไอเทม Slot Extender ที่มีการกดใช้ซ้ำ (จะถูกส่งทางจดหมายหลังจากที่ทำการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว โปรดกดรับภายใน 15 วันก่อนจดหมายจะหมดอายุ)
  - Slot Extender No.7 ที่ซ้ำ (500,000,000 Alz)
  - Slot Extender No.8 ที่ซ้ำ (500,000,000 Alz)

Character & Guild Name

 • หากชื่อ ตัวละคร/กิลด์  ซ้ำกัน หลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามเงื่อนไขด้านล่าง
 • เปลี่ยนชื่อตัวละคร / กิลด์ที่ซ้ำกันจากเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย (Scorpio)
 • เมื่อเปลี่ยนชื่อ หมายเลขเซิร์ฟเวอร์ และหมายเลขลำดับจะถูกนำมาใช้
 • ตัวอย่าง: ชื่อ (Name) + หมายเลขเซิร์ฟเวอร์ (11) + หมายเลขลำดับ (3) = Name113
 • เฉพาะผู้เล่นที่มีชื่อตัวละครซ้ำ จะได้รับ Rename Card สำหรับทำการเปลี่ยนชื่อ
 • เฉพาะผู้เล่นที่มีชื่อกิลด์ซ้ำ จะได้รับ Guild Rename Card สำหรับทำการเปลี่ยนชื่อ
 • ไอเทมดังกล่าวจะถูกส่งทางจดหมายหลังจากที่ทำการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว (โปรดกดรับภายใน 15 วันก่อนจดหมายจะหมดอายุ / ไอเทมมีอายุการใช้งาน 30 วัน)

Inventory

 • ทางทีมงานแนะนำให้ผู้เล่นทำการย้ายไอเทมจากคลังเก็บของ (NPC Warehouse Keeper) มาไว้ในช่องเก็บของตัวละครก่อนการรวมเซิร์ฟเวอร์
 • ในส่วนของช่องเก็บของ Cash Inventory ไม่จำเป็นต้องกดรับออกมา

เงื่อนไขการถ่ายโอนข้อมูล

 • ข้อมูลการถ่ายโอนจะพิจารณาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • มองหาเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวละครเลเวลสูงสุด
 • ถ้าไม่มีตัวละครเลเวลสูงที่สุด จะมองหาเซิร์ฟเวอร์ที่มีผลรวมของเลเวลตัวละครสูงที่สุด
 • ถ้าไม่มีผลรวมของเลเวลตัวละครสูงที่สุด จะมองหาเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวละครมีค่า EXP สูงที่สุด
 • หากตัวละครเลเวลเท่ากัน จะเป็นการนำข้อมูลจาก Base Server (Virgo) มาใช้
   

หมายเหตุ: หากถ่ายโอนข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง ข้อมูลตามแอคเคาท์ของเซิร์ฟเวอร์อื่นจะถูกลบออก ผู้เล่นต้องย้ายไอเทมทั้งหมด ไปยัง Inventory ของตน หากต้องการเก็บไอเทมไว้ให้ปลอดภัย

 • Agent shop
 • Warehouse
 • Achievements & Titles
 • Force Gems (achievement rewards)
 • Costume bag
 • CashShop durational items
 • Event inventory
 • Honor medal
 • Guild treasure list
 • Item collection
 • Transformation card
 • Extended Platinum Insignia slots, special mastery
 • Guild main character
 • Extended Gold Insignia pages
 • Achieved event collection information
 • Forcecalibur candidates
 • ทั้งหมดจะโอนตามเงื่อนไข A B C D
   

   ตัวอย่างเงื่อนไข A : ผู้เล่นมีตัวละครดังต่อไปนี้

 • Server Virgo: Lv.200 (Warrior) ขายอาวุธ +20
 • Server Scorpio: Lv.50 (Blader) ขาย Gift Voucher
 • สรุป: ผู้เล่น A จะถูกโอนข้อมูลจาก Server Virgo เพราะมีตัวละครเลเวลสูงสุดอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นี้ ดังนั้น Gift Voucher จะถูกลบออก ผู้เล่นต้องย้ายไอเทมทั้งหมดไปยัง Inventory ของตน หากต้องการเก็บไอเทมไว้ให้ปลอดภัย

 

   ตัวอย่างเงื่อนไข B : ผู้เล่นมีตัวละครดังต่อไปนี้

 • Server Virgo: Lv.150 (Warrior) / Lv.100 (Blader)
 • Server Scorpio: Lv.150 (Archer) / Lv.90 (Blader)
 • สรุป: ผู้เล่น B จะถูกถ่ายโอนข้อมูลจาก Server Virgo เพราะมี *ผลรวม* ของเลเวลตัวละครสูงที่สุด (Server Virgo: 150+100= 250)
  (Server Scorpio: 150+90= 240)

 

   ตัวอย่างเงื่อนไข C : ผู้เล่นมีตัวละครดังต่อไปนี้

 • Server Virgo: Lv.150 (Warrior) EXP 90% / Lv.100 (Blader) EXP 90%
 • Server Scorpio: Lv.150 (Archer) EXP 10% / Lv.100 (Blader) EXP 10%
 • สรุป: ผู้เล่น C จะถูกถ่ายโอนข้อมูลจาก Server Virgo เนื่องจากตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองมีเลเวลสูงสุด และผลรวมของเลเวลตัวละครที่เท่ากัน จึงพิจารณาจากค่า EXP สูงสุด

 

ตัวอย่างเงื่อนไข D : ผู้เล่นมีตัวละครดังต่อไปนี้

 • Server Virgo: Lv.150 (Warrior) EXP 90% / Lv.100 (Blader) EXP 90% (Base Server)
 • Server Scorpio: Lv.150 (Archer) EXP 90% / Lv.100 (Blader) EXP 90% (Target Server)
 • สรุป: ผู้เล่น D จะถูกถ่ายโอนข้อมูลจาก Server Virgo เพราะเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองมีตัวละครเลเวลสูงสุด / ผลรวมของเลเวลตัวละคร / ค่า EXP สูงสุดเท่ากันทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ จึงเป็นเพียงการถ่ายโอนข้อมูลจาก Base Server (Virgo)

Platinum Buff

 • นำค่าของบัฟจากทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ทำการเปรียบเทียบกัน โดยบัฟที่มีค่าสูงกว่าจะถูกโอน
 • หากบัฟทั้งสองเซิร์ฟเวอร์มีค่าเท่ากัน ระยะเวลาของบัฟจะถูกนำมารวมเข้าด้วยกัน

Blessing Beads

 • นำค่าของ Blessing Beads จากทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ทำการเปรียบเทียบกัน โดยBlessing Beads ที่มีค่าสูงกว่าจะถูกโอน
 • หาก Blessing Beads ทั้งสองเซิร์ฟเวอร์มีค่าเท่ากัน ระยะเวลาของไอเทมจะถูกนำมารวมเข้าด้วยกัน

Rewards ชดเชย (เฉพาะผู้เล่นที่เข้าเงื่อนไข – ของรางวัลจะถูกส่งทางจดหมายหลังจากที่ทำการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว) 

 • Rename Card (กดรับภายใน: 15 วัน / ระยะเวลาไอเทม: 30 วัน)
 • Guild Rename Card (กดรับภายใน: 15 วัน / ระยะเวลาไอเทม: 30 วัน)
 • Alz รางวัลสำหรับ Slot Extender No.7 ที่ซ้ำ (500,000,000 Alz)
 • Alz รางวัลสำหรับ Slot Extender No.8 ที่ซ้ำ (500,000,000 Alz)

 • หากเกิดปัญหาอื่นๆ ที่ไม่มีระบุอยู่ในกฎกติกาข้างต้นนี้ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมงาน และการตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-download
 • Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu