เกม Cabal Moley Lucky Drill เปิดดิลกับเจ้าตุ่นตัวนำโชค
news 2023-07-02 08:29:27

เกม Cabal Moley Lucky Drill เปิดดิลกับเจ้าตุ่นตัวนำโชค

ขอช่วนเพื่อนๆ พี่น้องชาวคาบาลมาร่วมกินกรรมเปิดสุ่มกับเจ้าตุ่นนำโชคกันเถอะ
เพื่อร่วมลุ่นของรางวัลมากมาย โดยเฉพาะไอเทมรับเฉพาะกิจกรรมนี้ 


เข้าเล่นกิจกรรม: คลิก

 

 

 • เริ่มกิจกรรม : 5 กรกฎาคม 2566 (เวลา 15.00 น.)
 • สิ้นสุดกิจกรรม : 25 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

 

การได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถได้รับสิทธิ์ในการเล่นกิจกรรม ได้ 2 ช่องทางดังนี้

 • รับฟรีทุกวัน
  • ต้องมีตัวละครเลเวล 170 ขึ้นไป ในไอดีเพื่อเริ่มเล่นกิจกรรม
  • เมื่อผู้เล่นออนไลน์ครบ 1 ชั่วโมง จะได้รับสิทธิ์ในการเล่นกิจกรรม 1 สิทธิ์
  • สามารถออนไลน์รับสิทธิ์ได้ 2 สิทธิ์ / ต่อวัน (ไม่สามารถสะสมข้ามวันได้)
  • สามารถใช้สิทธิ์ฟรีเล่นได้ 6 สิทธิ์ ต่อกิจกรรม ผู้เล่นต้องมียอดเติมเงินเข้าไอดี ขั้นต่ำ 50 บาท ถึงจะมีสิทธิ์ปลดล็อคได้เล่นกิจกรรม ต่อ (รับสิทธิ์ฟรีต่อเนื่อง)
  • ต้องกดใช้ให้หมดก่อนเวลา 23.59 น. ไม่เช่นนั้นสิทธิ์จะถูกรีเซ็ต
 • ช่องทางการเติมเงิน
  • สิทธิ์ที่ได้รับจากการเติมเงินสามารถรับได้ทุกไอดี ทุกเลเวล ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • เติมเงินสะสมครบทุกๆ 30 บาท สามารถรับสิทธิ์จากการเติมเงินเข้าไอดีด้วยบัตรประเภทใดราคาเท่าไรก็ได้ (เข้าร่วมทุกช่องทาง และทุกประเภทบัตร) รับ 1 สิทธิ์
  • สิทธิ์ที่ได้รับจากการเติมเงินสามารถสะสมข้ามวันได้โดยจะไม่หายไปจนกว่าจะจบกิจกรรม

 

 

 

 

 

 
Item Name Remark Amount
Weapon Option Scroll(Ultimate) - Sword Skill Amp Tradable 1
Weapon Option Scroll(Ultimate) - Magic Skill Amp Tradable 1
Weapon Option Scroll(Ultimate) - Critical Rate Tradable 1
Armor Option Scroll(Ultimate) - Sword Skill Amp Tradable 1
Armor Option Scroll(Ultimate) - Magic Skill Amp Tradable 1
Armor Option Scroll(Ultimate) - Max Critical Rate Tradable 1
Bike Option Scroll (Ultimate) - Penetration Tradable 1
Bike Option Scroll(Ultimate) - Accuracy Tradable 1
Bike Option Scroll(Ultimate) - Max Critical Rate Tradable 1
Bike Option Scroll(Ultimate) - Critical Rate Tradable 1
Weapon Option Scroll(Highest) - Sword Skill Amp Tradable 1
Weapon Option Scroll(Highest) - Magic Skill Amp Tradable 1
Weapon Option Scroll(Highest) - Critical Rate Tradable 1
Armor Option Scroll(Highest) - Sword Skill Amp Tradable 1
Armor Option Scroll(Highest) - Magic Skill Amp Tradable 1
Armor Option Scroll(Highest) - Max Critical Rate Tradable 1
Extreme Upgrade Seal Stone (Master) : One-Handed Weapon+3 Tradable 1
Extreme Upgrade Seal Stone (Master) : Two-Handed Weapon+3 Tradable 1
Extreme Upgrade Seal Stone (Master) : Armor+3 Tradable 1
Extreme Upgrade Seal Stone (Master) : Astral Bike+3 Tradable 1
Extreme Upgrade Seal Stone(Normal) : One-Handed Weapon+2 Tradable 1
Extreme Upgrade Seal Stone(Normal) : Two-Handed Weapon+2 Tradable 1
Extreme Upgrade Seal Stone(Normal) : Armor+2 Tradable 1
Extreme Upgrade Seal Stone(Normal) : Astral Bike+2 Tradable 1
Extreme Upgrade Seal Stone(Normal) Tradable 1
Extreme Upgrade Seal Stone(Master) Tradable 1
Ring of Luck +4 Tradable 1
Critical Ring +4 Tradable 1
Ring of Luck +5 Tradable 1
Critical Ring +5 Tradable 1
Enchant Safeguard (Ultimate) Tradable 1
Enchantment Safeguard(Highest) Tradable 1
Chaos Safeguard Tradable 1
Enchant Safeguard(Divine) Tradable 1
Slot Extender(Highest) Tradable 1
Slot Extender(Ultimate)  Tradable 1
Perfect Core(Highest) Tradable 1
Perfect Core(Ultimate)  Tradable 1
Perfect Core +12 (High) Tradable 1
Perfect Core +13 (High) Tradable 1
Perfect Core +14 (High) Tradable 1
Perfect Core +12 (Highest) Tradable 1
Perfect Core +13 (Highest) Tradable 1
Perfect Core +14 (Highest) Tradable 1
Gold Repair Kit Tradable 1
Mirror of Observation (Gold) Tradable 1
Epic Booster (High) Tradable 1
Epic Booster (Highest) Tradable 1
Epic Booster(Ultimate) Tradable 1
Extreme Core Pocket (Epic) Tradable 1
Extreme Core Pocket (Unique) Tradable 1
Extreme Core Pocket (Premium) Tradable 1
Honor Medal Chest Tradable 1
Honor Medal Seal Chest Tradable 1
Collection Chest Tradable 1
Bike Epic Converter Box (Lv. 4) Tradable 1
Bike Epic Converter Box (Lv. 5) Tradable 1
ลดเวลา (1D) - Platinum Insignia Tradable 1
ลดเวลา (3D) - Platinum Insignia Tradable 1
ลดเวลา (7D) - Platinum Insignia Tradable 1
Mystery Cube (Rare) Tradable 1
Vehicle Costume Epic Converter Box Tradable 1
Force Wing Costume Epic Converter Box Tradable 1
Costume Epic Converter Box Tradable 1
Potion of Wing (5,000,000) Tradable 1
Potion of Wing(10,000,000) Tradable 1
Chaos Box - Enchant Safeguard Tradable 1
Chaos Box - Slot Extender Tradable 1
Protection of Veradrix Account binding item
Cannot be traded
3
GM's Blessing LV3 Holy Water Account binding item
Cannot be traded
2
GM's Blessing LV2 Holy Water Account binding item
Cannot be traded
3
 

 

 • ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางตัวเกมเท่านั้น
 • สิทธิ์ออนไลน์ไม่สามารถสะสมสิทธิ์ได้ ต้องกดใช้ให้หมดก่อนเวลา 23.59 น. ไม่เช่นนั้นสิทธิ์จะถูกรีเซ็ต
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-download
 • Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu