เกม Cabal MEETING GUILD CABAL EXTREME
activities 2023-08-22 06:23:23

 

เกม Cabal MEETING GUILD CABAL EXTREME 
 

ถึงเวลาพบปะชาวแก๊งที่คุณออกแบบกิจกรรมได้เอง

เพื่อรับเงินสนับสนุนและไอเทม รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ - 31 สิงหาคม 2566

 

 

 • เปิดรับสมัคร : 22 สิงหาคม 2566 
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 31 สิงหาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)
 • ประกาศผลกิลด์ที่ได้รับเลือก : ภายใน 7 วันหลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียน

 

 

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม 

 • หัวหน้ากิลด์หรือตัวแทนทำการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีตติ้งกิลด์ได้ที่แบบฟอร์ม https://forms.gle/WwJPHhfKbbjaRFT46 
 • ทำการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกข้อ 
 • กิลด์ที่ทำตามเงื่อนไขสมบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกการจัดมีตติ้งกิลด์ โดยให้สิทธิ์กิลด์ที่ส่งรายละเอียดครบถ้วนเป็นลำดับแรกก่อน 
 • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กิลด์ ไม่อนุญาตให้ Edit เพิ่มเติมข้อมูลในภายหลัง (กรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนส่งแบบฟอร์ม) 

 

เงื่อนไขกิลด์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 • ต้องมีเลเวลกิลด์อย่างน้อยเลเวล 5 
 • ผู้เข้าร่วมมีตติ้งต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
 • ช่วงเวลาในการจัดมีตติ้งกิลด์ เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2566 
 •  หลังจากทีมงานประกาศรายชื่อกิลด์ที่ได้รับรางวัลสนับสนุน ให้หัวหน้ากิลด์ ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน ทาง
  >> https://support.exe.in.th/ << 
 • ระบุแจ้งเรื่อง "เป็นกิลด์ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมมีตติ้งกิลด์ CABAL PC" ในขั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
  กิลด์ของคุณ
  เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์

**ทีมงานจะไม่ขอ Password หรือ Sub-Password โดยเด็ดขาด** 

 • ต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันหลังจากที่ประกาศผลมิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบเงินสนับสนุนและไอเทมให้เฉพาะแก่กรณีที่มีการจัดมีตติ้งขึ้นจริง ภายในกิลด์ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

สิทธิพิเศษและเงินสนับสนุน

 • เงินสนับสนุนค่าอาหารและสถานที่ในการจัดกิจกรรม จำนวน 15,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง/ กิลด์
 • พร้อมไอเทมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมมูลค่า 7,000 บาท

 

*หมายเหตุ : ทุกกิลด์ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางทีมงานจะขอบันทึกข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังโครงการ Support Guild ของเกม Cabal Extreme โครงการ Support Guild จะสนับสนุนไอเทมประจำเดือน ไอเทมสนับสนุนการจัดกิจจกรรม และสิทธิพิเศษอื่นๆ