เกม Cabal Lucky Box Event กล่องสุ่มไอเทมพิเศษ!
activities 2023-06-19 09:37:13

เกม Cabal Lucky Box Event กล่องสุ่มไอเทมพิเศษ!

    กิจกรรมพิเศษสำหรับนักสุ่มแบบไม่ซุ่ม lucky box มีไอเทมเด็ดๆ เพียบ! 

 

  • เริ่มกิจกรรม : 21 มิถุนายน 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
  • สิ้นสุดกิจกรรม : 5 กรกฏาคม 2566 (เวลา 11.00 น.)

 

  • เมื่อถึงเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถหาซื้อกล่อง Lucky Box ได้ที่ Cash Shop (หมวด Lucky Box) ได้ในราคากล่องละ 50 FG
  • กล่องสุ่ม Lucky Box จะมีการจำกัดการซื้อต่อวันโดย
    • สามารถซื้อได้ 5 กล่อง / วัน

 

 

  • ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางตัวเกมเท่านั้น
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้เล่นจะต้องกดซื้อและเปิดกล่องสุ่มตามช่วงระยะเวลากิจกรรม หากหมดระยะเวลากิจกรรมกล่องสุ่มจะหายไป


 


จะได้รับไอเทม Set แบบสุ่มตามรายการด้านล่าง
(ไอเทมทั้งหมดเป็นไอเทมประเภทผูกมัดไอดี)

 

Group

ItemSet

Amount
Normal 1 Force Wing Costume Slot Converter 1
Gold Insignia Elixir(50) 1
Holy Water of Fighter (15min) 10
Fury Potion(Lv.3) 30
Illusion Coral 15
Odd Circle 10
Elixir of Unity Lv.3 (EXP)(100,000,000) 15
Blessing Bead - EXP UP(200%)(1D) 1
Extreme Core Lv.9 1
Megaphone 10
Normal 2 Costume Epic Reset Scroll 1
AP Saver(500/500) 1
Holy Water of Sage (15min) 10
Fury Potion (Lv.4) 10
Machinery Head 15
Blessing Bead - Skill EXP UP(200%)(1D) 1
Elixir of Unity Lv.3 (OXP)(100,000,000) 5
Upgrade Core Set 30
Remote Request Card(3D) 1
Odd Circle 10
Normal 3 Vehicle Costume Epic Reset Scroll 1
Potion of Enhancement(3000) 1
Infernal Ruby 15
GM's Blessing (Lv.4) Holy Water 5
Elixir of Unity Lv.3 (Honor)(100,000) 10
Gold Insignia Elixir(50) 1
Blessing Bead - Force Wing EXP(200%)(1D) 1
Inexhaustible HP Potion(Lv.4)(1D) 1
Protection of Veradrix 10
Leap of Hero 10
Normal 4 Blessing Bead - Superior (1D) 1
Gold Insignia Elixir(50) 1
AP Saver(500/500) 1
Potion of Enhancement(3000) 1
Holy Water of Fighter (15min) 10
Blessing Bead - AXP UP(200%)(1D) 1
Chaos Core Set 30
Unknown Circuit 15
Powerful Core 15
Remote Agent Shop Card(3D) 1
Normal 5 Blessing Bead - EXP UP(200%)(1D) 1
Fury Potion (Lv.4) 10
GM's Blessing (Lv.4) Holy Water 5
Odd Circle 10
Gold Insignia Elixir(50) 1
Blessing Bead - Plus (GLB Exclusive)(1D 1
Shining Yellow Powder 15
Divine Stone Set 30
Beetle Shell 15
Potion of Wing(5,000,000) 1
Normal 6 Blessing Bead - Force Wing EXP(200%)(1D) 1
Elixir of Unity Lv.3 (EXP)(100,000,000) 15
Protection of Veradrix 10
Megaphone 10
Odd Circle 10
Soul Core Undead Ground 45
Blessing Bead - Pet EXP (1000%)(1D) 1
Parasited Berry 15
Upgrade Core Set (High) 50
DP Saver (50/50) 1
Normal 7 Extreme Core Lv.10 1
Gold Insignia Elixir(50) 1
Fury Potion(Lv.3) 20
Odd Circle 10
Holy Water of Sage (15min) 10
Machinery Head 15
Elixir of Unity Lv.3 (OXP)(100,000,000) 5
Elixir of Unity Lv.3 (Honor)(100,000) 10
Inexhaustible HP Potion(Lv.4)(1D) 1
Leap of Hero 10
Normal 8 Epic Booster (Hight) 1
Illusion Coral 15
Elixir of Unity Lv.3 (EXP)(100,000,000) 15
Extreme Core Lv.9 1
Potion of Enhancement(3000) 1
GM's Blessing (Lv.4) Holy Water 5
Blessing Bead - Force Wing EXP(200%)(1D) 1
Remote Agent Shop Card(3D) 1
Shining Yellow Powder 15
Beetle Shell 15
Normal 9 Perfect Core(Medium) 1
Potion of Wing(5,000,000) 1
Holy Water of Fighter (15min) 10
[Costume] Black Dragon of Penetration (Expand) (7D) 1
Costume Epic Reset Scroll 1
Force Gem Package 10
Blessing Bead - EXP (200%)(1D) 1
Normal 10 Mirror of Observation (Gold) x 1 1
Bike Epic Converter (Lv. 3) - Skill Amp. Resistance 1
Inexhaustible HP Potion(Lv.4)(1D) 1
[Force Wing Costume] Black Wing of Fatal (Expand) (7D) 1
Rename Card 1
Remote Agent Shop Card(10D) 1
Bike Epic Reset Scroll 1
Force Gem Package 15
GM's Blessing (Lv.4) Holy Water 5
Elixir of Unity Lv.3 (OXP)(100,000,000) 5
Normal 11 Silver Repair Kit 1
Effector Core (Piece) 1
Inexhaustible HP Potion(Lv.4)(1D) 1
Mercenary Card Piece - Elena 1
Machinery Head 15
Force Gem Package 50
Leap of Hero 10
Chaos Core Set 30
Normal 12 Chaos Seal Stone:Earring(10)+4 1
Protection of Veradrix 10
Pet Untrain Kit 1
[Costume] King Leo the Guardian of Sky - Vehicle (7D) 1
Force Gem Package 20
Blessing Bead - EXP(200%)(1D) 1
Normal 13 [ลดเวลา (1D) - Platinum Insignia 1
Core Enhancer(High) 1
Pet Name Card 1
Force Gem Package 30
Soul Core (Undead Ground) 45
Blessing Bead - Skill EXP (200%) (1D) 1
Normal 14 Pet Name Card 1
Stain Clone 1
Potion of Training 5,000,000 1
Armor Option Scroll (High)-Critical DMG 1
Ess. of Chaos Guardian (Chaos Belt) 1
Bike Epic Reset Scroll 1
Powerful Core 15
Force Gem Package 20
Normal 15 Pet Safety Kit 1
Bloody Disc (Lv4) 1
Weapon Option Scroll (High)-Critical DMG 1
Ess. of Chaos Guardian (Arcana of Laws) 1
Force Wing Costume Epic Reset Scroll 1
Protection of Veradrix 10
[Costume] CABAL School Uniform (7D) 1
Blessing Bead - Force Wing EXP (200%)(1D) 1
Unique Box 1 Epic Booster (Highest) X1 1
Extreme Core (Lv. 12) X1 1
Holy Water of Critical Strike (15min) 10
Potion of Wing(2,000,000) 1
Remote Agent Shop Card(10D) 1
Superior Odd Circle 10
Potion of Luck(100,000,000) 1
Illusion Coral 50
Chloe's Token 10
Protection of Veradrix 10
Unique Box 2 Gold Repair Kit 1
Mirror of Observation (Gold) 1
Holy Water of Vitality 10
Unknown Circuit 30
Summon of Heroes 10
Heroic Holy Water (15 min) 10
Epic Booster (High) 1
Hyper Odd Circle 10
Powerful Core 30
Force Gem Package 100
Epic Box 1 [Pet Untrain Kit - Option 1
Epic Booster (Ultimate) 1
Protection of Veradrix 10
Pet Name Card 1
Trade Merit Medal 10
Chloe's Token 50
Megaphone 10
Hyper Odd Circle 10
Holy Water of Resistance (15min) 10
GM's Blessing (Lv.4) Holy Water 10
Epic Box 2 Chaos Safeguard 1
Enchant Safeguard (Ultimate) 1
Merit Medal evaluation order 1
WEXP Saver(1000/1000) 1
Holy Water of Critical Strike (15min) 10
Divine Stone Set 100
Upgrade Core Set (Ultimate) 50
Hyper Odd Circle 10
Protection of Veradrix 10
Leap of Hero 10

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-download
 • Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu