เกม Cabal Halloween Box ลงดันล่ากล่องผี ไอเทมเพียบ!
news 2023-10-11 04:08:33

 

เกม Cabal : Halloween Box ลงดันล่ากล่องผี ไอเทมเพียบ!
ฉลองเดือนแห่งเทศกาล Halloween ขอเชิญมาร่วมการตามล่ากล่องผี Halloween Box ในดินแดน Nevareth ลุ้นแรร์สุดเจ๋งได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 ตุลาคม 2566 เท่านั้น!

 

  • เริ่มกิจกรรม : 11 ตุลาคม 2566  (เวลา 13.00 น.)
  • สิ้นสุดกิจกรรม : 24 ตุลาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)


  • ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด
  • ไอเทม Halloween Box จะอยู่ใน Dungeon ตามที่กำหมด (มีโอกาสได้รับหลังจบ Dungeon)
  • ผู้เล่นสามารถเข้าเล่นตาม Dungeon ที่กำหนดดังนี้
 
Event Period Dungeon Legendary Chest
11/10/66 (13.00)- 24/10/66 (23.59)

Tower of Undead B1F

Halloween Box

Tower of Undead B2F

Halloween Box

Forgotten Temple B1F

Halloween Box

Forgotten Temple B2F

Halloween Box

Volcanic Citadel

Halloween Box

Forbidden Island

Halloween Box

Altar of Siena B1F

Halloween Box

 

 

 


Halloween Box
(สุ่มรับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้)

 
Item Name Amount Remake
[Costume] Demonite Coat [3] 1 Tradable
[Costume] Demonite Suit [3] 1 Tradable
[Costume] Demonite Plate [3] 1 Tradable
[Costume] Halloween Dress [3] 1 Tradable
[Costume] Suit of Vampire [3] 1 Tradable
[Vehicle Costume] Yellow Beetle [3] 1 Tradable
[Vehicle Costume] Astral Transport Machine [3] 1 Tradable
[Vehicle Costume] Ghost Knight  [3] 1 Tradable
[Costume] Halloween Dress [2] 1 Tradable
[Costume] Suit of Vampire [2] 1 Tradable
[Vehicle Costume] Yellow Beetle [2] 1 Tradable
[Vehicle Costume] Astral Transport Machine [2] 1 Tradable
[Vehicle Costume] Ghost Knight  [2] 1 Tradable
Giftbox [Costume] Demonite Coat 1 Tradable
Giftbox [Costume] Demonite Suit 1 Tradable
Giftbox [Costume] Demonite Plate 1 Tradable
Giftbox [Costume] Halloween Dress 1 Tradable
Giftbox [Costume] Suit of Vampire 1 Tradable
Giftbox [Vehicle Costume] Yellow Beetle 1 Tradable
Giftbox [Vehicle Costume] Astral Transport Machine 1 Tradable
Giftbox [Vehicle Costume] Ghost Knight  1 Tradable
[Costume] Halloween Dress (7D) 1 Account binding
[Costume] Suit of Vampire (7D) 1 Account binding
[Vehicle Costume] Yellow Beetle (7D) 1 Account binding
[Vehicle Costume] Astral Transport Machine (7D) 1 Account binding
[Vehicle Costume] Ghost Knight  (7D) 1 Account binding
Bike attribute scroll (High) Critical Rate 1 Tradable
Bike attribute scroll (High) Magic Skill Amp 1 Tradable
Bike attribute scroll (High) Sword Skill Amp 1 Tradable
Bike attribute scroll (High) Max Critical Rate 1 Tradable
Bike attribute scroll (High) Resist Critical DMG 1 Tradable
Bike attribute scroll (High) Resist Critical Rate 1 Tradable
Bike attribute scroll (High) Resist Skill Amp 1 Tradable
Mystery Cube (Rare) 1 Tradable
Mysterious Magic Book (Rare) 1 Tradable
Potion of Wing (5,000,000) 1 Tradable
Potion of Wing (2,500,000) 1 Tradable
Blessing Bead - Box Drop Rate 200% (2H) 1 Tradable
Blessing Bead - Alz Bomb Drop 100% (2H) 1 Tradable
Perfect Core +6 (High) 1 Tradable
Perfect Core +6 (Highest) 1 Tradable
Perfect Core +7 (High) 1 Tradable
Perfect Core +7 (Highest) 1 Tradable
Perfect Core +8 (High) 1 Tradable
Perfect Core +8 (Highest) 1 Tradable
Perfect Core +9 (High) 1 Tradable
Perfect Core +9 (Highest) 1 Tradable
Perfect Core +10 (High) 1 Tradable
Perfect Core +10 (Highest) 1 Tradable
GM's Blessing Lv.2 2 Account binding
GM's Blessing Lv.1 2 Account binding
Inexhaustible HP Potion Lv.4 (3D) 1 Account binding
Inexhaustible MP Potion Lv.4 (3D) 1 Account binding
Life Capsule (Lv.4) TypeA 50 Account binding
Life Capsule (Lv.4) TypeB 50 Account binding
Fury Potion Lv.4 5 Account binding
Hyper Odd Circle 5 Account binding

 

  • ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางตัวเกมเท่านั้น
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้เล่นจะต้องกดซื้อไอเทมตามช่วงระยะเวลากิจกรรม หากหมดระยะเวลากิจกรรมไปแล้วจะไม่สามารถกดซื้อไอเทมได้

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-download
• Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu