เกม Cabal Force Wing Costume Gacha กล่องสุ่มพิเศษลุ้นรับแรร์ไอเทมมากมาย!
news 2023-07-05 04:25:02
 
เกม Cabal Force Wing Costume Gacha
กล่องสุ่มพิเศษลุ้นรับแรร์ไอเทมมากมาย!
 
กล่องสุ่ม Force Wing Costume Gacha ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ พลาดไม่ได้เลยกับกล่องสุ่มเสริมความคูลให้กับตัวละคร
พร้อมแล้วไปลุ้นกันเลย!
 

  • เริ่มโปรโมชั่น : 5 กรกฎาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
  • สิ้นสุดโปรโมชั่น : 18 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

 

ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการเข้าเกม Cabal PC และกดที่เมนูกิจกรรม (N) 

การเปิดกล่องสุ่ม 

  • ใช้ Force Gem ในการเปิดกล่องสุ่ม โดยแบ่งเป็น 
  • เปิด 1 ครั้งใช้ 50 Force Gem 
  • มีโอกาสสุ่มรับไอเทม Force Wing Costume ตามรายการด้านล่าง 

 

 

 

 

Item Name Period Remark Amount
[Force Wing Costume] Star Fly Wing(Emerald) of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Star Fly Wing(Emerald) of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Star Fly Wing(Emerald) of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Star Fly Wing(Emerald) of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] - Fairy Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] - Fairy Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] - Fairy Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] - Fairy Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Poison Edge Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Poison Edge Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Poison Edge Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Poison Edge Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Costume] - Frozen Gear Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Costume] - Frozen Gear Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Costume] - Frozen Gear Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Costume] - Frozen Gear Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[ Costume] - Porta Lord Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Costume] - Porta Lord Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Costume] - Porta Lord Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Costume] - Porta Lord Wing - Force Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Aquarium Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Aquarium Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Aquarium Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Aquarium Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Gold Guardian Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Gold Guardian Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Gold Guardian Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Gold Guardian Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Mischievous Ghost Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Mischievous Ghost Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Mischievous Ghost Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Mischievous Ghost Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Tentacle Machine Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Tentacle Machine Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Tentacle Machine Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Tentacle Machine Wing of Outrageous] 7days Account binding 1
[Force Wing Costume] Star Fly Wing(Emerald) of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Star Fly Wing(Emerald) of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Star Fly Wing(Emerald) of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Star Fly Wing(Emerald) of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] - Fairy Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] - Fairy Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] - Fairy Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] - Fairy Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Poison Edge Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Poison Edge Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Poison Edge Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Poison Edge Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Frozen Gear Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Frozen Gear Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Frozen Gear Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Frozen Gear Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Aquarium Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Aquarium Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Aquarium Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Aquarium Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Gold Guardian Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Gold Guardian Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Gold Guardian Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Gold Guardian Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Mischievous Ghost Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Mischievous Ghost Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Mischievous Ghost Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Mischievous Ghost Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Tentacle Machine Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Tentacle Machine Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Tentacle Machine Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Tentacle Machine Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] 10days Account binding 1
[Force Wing Costume] Star Fly Wing(Emerald) of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] - Fairy Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Poison Edge Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Costume] - Frozen Gear Wing - Force Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Costume] - Porta Lord Wing - Force Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Aquarium Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Gold Guardian Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Mischievous Ghost Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Tentacle Machine Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Star Fly Wing(Emerald) of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] - Fairy Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Poison Edge Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Costume] - Frozen Gear Wing - Force Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Costume] - Porta Lord Wing - Force Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Aquarium Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Gold Guardian Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Mischievous Ghost Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Tentacle Machine Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Star Fly Wing(Emerald) of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] - Fairy Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Poison Edge Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Costume] - Frozen Gear Wing - Force Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Costume] - Evil Succube Wing - Force Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Costume] - Porta Lord Wing - Force Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Aquarium Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Gold Guardian Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Mischievous Ghost Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1
[Force Wing Costume] Tentacle Machine Wing of Outrageous] ถาวร Tradable 1

 


    ▪ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางตัวเกมเท่านั้น
    ▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    ▪ จะต้องกดซื้อไอเทมตามช่วงระยะเวลากิจกรรม หากหมดระยะเวลากิจกรรมไปแล้วจะไม่สามารถกดซื้อไอเทมได้

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-downlo
ad
• Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu