HoliaKeldrasil Tree of Fortune พรแห่งต้นไม้นำโชค
activities 2021-06-02 07:34:23


 

HoliaKeldrasil Tree of Fortune

พรแห่งต้นไม้นำโชค

 

     พรศักดิ์สิทธิ์แห่งต้นไม้นำโชคของเหล่านางฟ้าที่อาจนำมาซึ่งไอเทมสุดแรร์ให้กับผู้ที่มาขอพร เริ่มขอพรได้แล้ว วันนี้ - 27 มิ.ย. 64 เท่านั้น!

 


เข้าเล่นกิจกรรม: คลิก

 

 • เริ่มกิจกรรม : 24 พฤษภาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)
 • สิ้นสุดกิจกรรม : 27 มิถุนายน 2564 (เวลา 23.59 น.)

 

 • วิธีการได้รับสิทธิ์ในการเล่นกิจกรรม HoliaKeldrasil Tree Fortune มี 2 ช่องทางดังนี้
  • รับฟรีทุกวัน!
   • เมื่อผู้เล่นออนไลน์ครบ 1 ชั่วโมง จะได้รับสิทธิ์ในการเล่นกิจกรรม 1 สิทธิ์ ไม่สามารถสะสมข้ามวันได้
   • สามารถออนไลน์รับสิทธิ์ได้ 3 สิทธิ์ต่อวัน
   • ต้องกดใช้ให้หมดก่อนเวลา 23.59 น. ไม่เช่นนั้นสิทธิ์จะถูกรีเซ็ต
  • ช่องทางการเติมเงิน
   • เติมเงินสะสมครบทุกๆ 30 บาท ด้วยบัตรประเภทใดราคาเท่าไรก็ได้ (เข้าร่วมทุกช่องทาง และทุกประเภทบัตร) รับ 1 สิทธิ์
   • ระยะเวลาการเติมเงินเพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 27 มิ.ย. 64
   • สิทธิ์ที่ได้รับจากการเติมเงินสามารถสะสมข้ามวันได้โดยจะไม่หายไปจนกว่าจะจบกิจกรรม
 • วิธีการเล่นกิจกรรม
  • ทำการเข้าสู่ระบบด้วย EXE ID เพื่อเริ่มเล่นกิจกรรม
  • เลือกฟองน้ำเพื่อตามหากิ่งใบไม้โดยใช้สิทธิ์ที่ได้รับ (สิทธิ์ฟรีหรือสิทธิ์เติมเงิน) โดยสามารถเลือกฟองน้ำได้ครั้งละอัน
  • จากนั้นเลือกเขย่า (Skake) เพื่อให้ได้รับกิ่งไม้, ไอเทม หรืออาจไม่ได้รับอะไรเลย
  • สะสมกิ่งใบไม้ให้ครบ 10 อัน เพื่อนำไปเปิดกล่องสมบัติ Random Box
  • เมื่อได้รับไอเทม ไอเทมจะถูกส่งเข้าสู่ Cash Inventory โดยอัตโนมัติ

 

Item Amount

Mysterious Branch
เก็บรวบรวมให้ครบ 10 อัน
เพื่อนำไปเปิดกล่อง Random Box

1 ea
HP Potion LV.4
ไอเทมผูกมัดไอดี
20 ea
MP Potion LV.4
ไอเทมผูกมัดไอดี
20 ea
Fury Potion Lv.3
ไอเทมผูกมัดไอดี
2 ea
Hyper Odd Circle
ไอเทมผูกมัดไอดี
2 ea
Holy Water of Fighter
(15 Min)

ไอเทมผูกมัดไอดี
2 ea
Holy Water of Sage
(15 Min)

ไอเทมผูกมัดไอดี
2 ea
Holy Water of Critical Strike
(15 Min)

ไอเทมผูกมัดไอดี
2 ea

 

Item Amount
Armor Option Scroll
(Ultimate)
Sword Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Armor Option Scroll
(Ultimate)
Magic Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Armor Option Scroll
(Ultimate)
Max Critical Rate

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Armor Option Scroll
(High)
Sword Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Armor Option Scroll
(High)
Magic Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Armor Option Scroll
(High)
Max Critical Rate

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Armor Option Scroll
(Highest)
Sword Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Armor Option Scroll
(Highest)
Magic Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Armor Option Scroll
(Highest)
Max Critical Rate

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Weapon Option Scroll
(High)
Sword Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Weapon Option Scroll
(High)
Magic Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Weapon Option Scroll
(High)
Critical Rate

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Weapon Option Scroll
(Highest)
Sword Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Weapon Option Scroll
(Highest)
Magic Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Weapon Option Scroll
(Highest)
Critical Rate

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Bike Attribute Scroll
(High)
Sword Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Bike Attribute Scroll
(High)
Magic Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Bike Attribute Scroll
(Highest)
Sword Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Bike Attribute Scroll
(Highest)
Magic Skill Amp

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Extreme Upgrade Seal Stone
(Normal)
Armor +2

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Extreme Upgrade Seal Stone
(Normal)
One-Hand +2

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Extreme Upgrade Seal Stone
(Normal)
Two-Hand +2

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Extreme Upgrade Seal Stone
(Normal)
Astral Bike +2

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Extreme Upgrade Seal Stone
(Master)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Extreme Upgrade Seal Stone
(Normal)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Divine Seal Stone
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Divine Seal Stone
(High)
one-handed weapon +8

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Divine Seal Stone
(High)
two-handed weapon +8

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Divine Seal Stone
(High)
Suit +8

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Divine Seal Stone
(High)
Gloves +8

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Divine Seal Stone
(High)
Boots +8

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Divine Seal Stone
(High)
Helmet +8

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Divine Seal Stone
(High)
Astral Bike +8

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Ring of Luck +4
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Critical Ring +4
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Enchant Safeguard (Divine)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Chaos Safeguard
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Chaos Safeguard
Earring

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Chaos Safeguard
Amulet

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Chaos Safeguard
Arcana of Chaos

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Chaos Safeguard
Arcana of Laws

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Chaos Safeguard
Arcana of Guardian

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Perfect Core (High)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Perfect Core (Highest)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Slot Extender (High)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Slot Extender (Highest)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Item Option Remover (High)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Item Option Remover (Highest)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Mirror of Observation (Gold)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Gold Repair kit (Gold)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Bike Option Scroll Protector
(High)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Bike Option Scroll Protector
(Highest)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Weapon Option Scroll Protector
(High)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Weapon Option Scroll Protector
(Highest)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Armor Option Scroll Protector
(High)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Armor Option Scroll Protector
(Highest)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Potion of Wing
(2,500,000)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Potion of Wing
(5,000,000)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Extreme Core Pocket
(Unique)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Extreme Core Pocket
(Premium)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Extreme Core Pocket
(Epic)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Epic Booster (Medium)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Epic Booster (High)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Epic Booster (Highest)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Epic Booster (Ultimate)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Mysterious Magic Book (Rare)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Mystery Cube (Rare)
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Force Wing Costume
Epic Converter Box

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Vehicle Costume
Epic Converter Box

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Protection of Veradrix
ไอเทมผูกมัดไอดี
3 ea
GM Blessing Holy Water Lv.3
ไอเทมผูกมัดไอดี
1 ea
Happy Birthday Ring
(3 Days)

ไอเทมผูกมัดไอดี
1 ea
Happy Birthday Ring
(7 Days)

ไอเทมผูกมัดไอดี
1 ea
Costume Epic Converter Box
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Chaos Box - Slot Extender
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Chaos Box - Enchant Safeguard
แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Essence of Chaos Guardian
(Amulet)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea
Essence of Chaos Guardian
(Earring)

แลกเปลี่ยนได้
1 ea

 

 • สิทธิ์ฟรีในการเปิดจะไม่สามารถสะสมข้ามวันได้ โดยระยะเวลาที่สะสมสิทธิ์จะสิ้นสุดในเวลา 23.59 น. ของแต่ละวัน และจะเริ่มนับการสะสมชั่วโมงออนไลน์ในวันใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น.
 • สิทธิ์จากการเติมเงินสามารถสะสมข้ามวันได้
 • หากตรวจพบการกระทำผิด หรืออาศัยช่องโหว่ของระบบเพื่อโกงการเล่น จะถูกแบนไอดีถาวรโดยทันที
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกติการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-download
 • Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu