เกม Cabal ภารกิจ I love mom ตามล่าตัวอักษรบอกรักแม่ แลกรับไอเทมฟรี
activities 2023-08-02 07:57:45

 

เกม Cabal ภารกิจ I love mom

ตามล่าตัวอักษรบอกรักแม่ แลกรับไอเทมฟรี

 

พบกับกิจกรรมสะสมตัวอักษร ขอเชิญเหล่านักสู้ช่วยกันออกรวบรวมและตามหาตัวหนังสือที่

กระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆของ Nevareth สะสมตัวหนังสือ I Love MOM ให้ครบลุ้นรับ Rare Item มากมาย

 

  • เริ่มกิจกรรม : 2 สิงหาคม 2566 (เวลา 15.00 น.)
  • สิ้นสุดกิจกรรม : 20 สิงหาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

 

  • ผู้เล่นจะต้องเก็บสะสมตัวอักษร "I" "L" "O" "V" "E" "M" "O" "M"  จาก Dungeon ที่กำหนด
 
หาได้จาก ตัวอักษร
Tower of Undead B1F
Tower of Undead B2F
Forgotten Temple B1F
Forgotten Temple B2F
Volcanic Citadel
Forbidden Island
Altar of Siena B1F
Catacomb Frost (Hard)
Panic Cave (Hard)

Hazardous Valley (Hard)

Lava Hellfire (Hard)
Steamer Crazy (Hard)
Chaos Arena Lv.2
Chaos Arena Lv.3
Chaos Arena Lv.4

 

 

  • เมื่อสะสมครบแล้ว สามารถนำไปแลกไอเทมกิจกรรม "LOVE BOX" ได้ที่ Event NPC Yul เมือง Bloody Ice

 

 

 

 

กล่องสุ่มไอเทม Love Mom
(เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มรับไอเทมตามรายการด้านล่าง)

 
 
Item Name Amount Ramark
Giftbox - [Costume] Aizhan Dress 1 Tradable
Giftbox - [Costume] Nevareth Angel in White 1 Tradable
Giftbox - [Costume] Bunny Girl Costume 1 Tradable
Giftbox - [Costume] Lovely Sweet 1 Tradable
Giftbox - [Costume] Charming Rose 1 Tradable
[Force Wing Costume] Golden Rose Wing (7D) 1 Account binding
[Force Wing Costume] Cherry Blossom Wing (7D) 1 Account binding
[Force Wing Costume]  Star Fly Wing(Yellow) 7D) 1 Account binding
Armor Option Scroll (High) - Sword Skill Amp 1 Tradable
Armor Option Scroll (High) - Magic Skill Amp 1 Tradable
Armor Option Scroll (High) - Max Critical Rate 1 Tradable
Armor Option Scroll (Medium) - Max Critical Rate 1 Tradable
Armor Option Scroll (Medium) - Sword Skill Amp. 1 Tradable
Armor Option Scroll (Medium) - Magic Skill Amp. 1 Tradable
Weapon Option Scroll (High) - Sword Skill Amp 1 Tradable
Weapon Option Scroll (High) - Magic Skill Amp 1 Tradable
Weapon Option Scroll (High) - Critical Rate 1 Tradable
Weapon Option Scroll (Medium) - Critical Rate 1 Tradable
Weapon Option Scroll (Medium) - Magic Skill Amp 1 Tradable
Weapon Option Scroll (Medium) - Sword Skill Amp 1 Tradable
Astral Bike Card - Type Blue  1 Tradable
Astral Bike Card - RW3 1 Tradable
Mercenary - Event Rin 1 Tradable
Mercenary - Event Arionell 1 Tradable
Perfect Core (Medium) 1 Tradable
Perfect Core (High) 1 Tradable
Perfect Core +6 (High) 1 Tradable
Perfect Core +6 (Highest) 1 Tradable
Perfect Core +7 (High) 1 Tradable
Perfect Core +7 (Highest) 1 Tradable
Perfect Core +8 (High) 1 Tradable
Perfect Core +8 (Highest) 1 Tradable
Perfect Core +9 (High) 1 Tradable
Perfect Core +9 (Highest) 1 Tradable
Perfect Core +10 (High) 1 Tradable
Perfect Core +10 (Highest) 1 Tradable
Extreme Core Lv.4 1 Tradable
Extreme Core Lv.5 1 Tradable
Extreme Core Lv.6 1 Tradable
Extreme Core Lv.7 1 Tradable
Extreme Core Lv.8 1 Tradable
Extreme Core Lv.9 1 Tradable
Extreme Core Lv.10 1 Tradable
Potion of Wing (500,000) (3H) 1 Account binding
Potion of Wing (1,000,000) (3H) 1 Account binding
Protection of Veradrix 3 Account binding
GM's Blessing Lv. 1 1 Account binding
GM's Blessing Lv. 2 1 Account binding
Fury Potion Lv.4 5 Account binding
Sharpness Potion(Lv.4) 10 Account binding
Mana Condense Potion(Lv.4) 10 Account binding
Strike Potion(Lv.4) 10 Account binding
Hardness Potion(Lv.4) 10 Account binding
Inexhaustible HP Potion Lv. 4 (1D) 1 Account binding
Inexhaustible MP Potion Lv. 4 (1D) 1 Account binding
Holy Water of Fighter (15M) 10 Account binding
Holy Water of Sage (15M) 10 Account binding
Holy Water of Traveler (15M) 10 Account binding
Holy Water of Critical Strike (15M) 10 Account binding
Hyper Odd Circle 5 Account binding

 

 

  • การแลกรับไอเทม รวมถึงการเปิดสุ่มไอเทมสามารถทำได้ภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
  • หากตรวจพบการกระทำผิด หรืออาศัยช่องโหว่ของระบบเพื่อโกงการเล่นกิจกรรม จะถูกระงับไอดีถาวรทันที
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ตัวอักษรและรางวัลจะหายไปเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-download
 • Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu