รายชื่อไอดีที่ถูกระงับเนื่องจากใช้โปรแกรมช่วยเล่น วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 64
notice 2021-06-07 09:25:25


 

รายชื่อไอดีที่ถูกระงับเนื่องจากใช้โปรแกรมช่วยเล่น

ในช่วงวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

       รายชื่อไอดีเกม Cabal ที่ถูกดำเนินการลงโทษระงับการให้บริการ ในรอบช่วงวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่าน รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 250 ไอดี อันเนื่องมาจากตรวจพบการใช้งานโปรแกรมช่วยเล่น หรือโปรแกรมอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะเล่นเกม อาทิเช่นจำพวก Multi-Window ออนไลน์หลายหน้าจอ อันส่งผลให้ถูกแบนไอดีถาวรอัตโนมัติทันที

 

รายชื่อ ID ที่ถูกระงับไอดีถาวร อันเนื่องมาจากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น
รวมถึงไอดีซีรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมช่วยเล่น
ในช่วงวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564


https://cdn.exe.in.th/marketing/cabal/banlist/21/may/banlist_31_MAY21.html

 

       ทั้งนี้ทีมงานยังคงมุ่งมั่นตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการใช้โปรแกรมช่วยเล่นมาโดยตลอด มีการประสานงานพัฒนาระบบอย่างสม่ำเสมอ และขอความร่วมมือในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ที่ดี แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด ไม่สนับสนุนการใช้โปรแกรมช่วยเล่น และการกระทำใดๆ ก็ตามที่เป็นการทำลายตัวเกม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับสังคมเกม Cabal Extreme ที่เรารักต่อไป

 

แม้จะเป็นการดาวน์โหลดมาทดลองใช้ชั่วคราว หรือเพียงแค่มีตัวโปรแกรมอยู่ในเครื่อง Computer

หากระบบตรวจพบ ID จะถูกระงับอย่างถาวรทันที (รวมถึงไอดีที่เกี่ยวข้อง) โดยไม่มีข้อยกเว้น

และไม่มีมาตรการปลดแบนใดๆทั้งสิ้น