รายชื่อไอดีที่ถูกระงับเนื่องจากใช้โปรแกรมช่วยเล่น วันที่ 1 ก.ย. - 20 ต.ค. 62
notice 2019-10-22 09:03:27


 

รายชื่อไอดีที่ถูกระงับเนื่องจากใช้โปรแกรมช่วยเล่น

ในช่วงวันที่ 1 กันยายน - 20 ตุลาคม 2562

       รายชื่อไอดีเกม Cabal ที่ถูกดำเนินการลงโทษระงับการให้บริการ ในรอบช่วงวันที่ 1 กันยายน - 20 ตุลาคม ที่ผ่าน รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,000 ไอดี อันเนื่องมาจากตรวจพบการใช้งานโปรแกรมช่วยเล่น หรือโปรแกรมอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะเล่นเกม อาทิเช่นจำพวก Multi-Window ออนไลน์หลายหน้าจอ อันส่งผลให้ถูกแบนไอดีถาวรอัตโนมัติทันที

 

รายชื่อ ID ที่ถูกระงับไอดีถาวร อันเนื่องมาจากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น
ในช่วงวันที่ 1 กันยายน - 20 ตุลาคม 2562


https://cdn.exe.in.th/marketing/cabal/banlist/CB-Banlist201019.html

 

       ทั้งนี้ทีมงานยังคงมุ่งมั่นตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการใช้โปรแกรมช่วยเล่นมาโดยตลอด มีการประสานงานพัฒนาระบบอย่างสม่ำเสมอ และขอความร่วมมือในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ที่ดี แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด ไม่สนับสนุนการใช้โปรแกรมช่วยเล่น และการกระทำใดๆ ก็ตามที่เป็นการทำลายตัวเกม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับสังคมเกม Cabal Extreme ที่เรารักต่อไป

 

แม้จะเป็นการดาวน์โหลดมาทดลองใช้ชั่วคราว หรือเพียงแค่มีตัวโปรแกรมอยู่ในเครื่อง Computer

หากระบบตรวจพบ ID จะถูกระงับอย่างถาวรทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น

และไม่มีมาตรการปลดแบนใดๆทั้งสิ้น