เกม Cabal Extreme : Bingo Challenge ฝ่าภารกิจพิชิตบิงโก
news 2023-11-22 02:35:33

 

Bingo Challenge ฝ่าภารกิจพิชิตบิงโก

ไม่ต้องรออีกต่อไป เพราะเรากลับมาแล้วกับ Bingo Challenge ภารกิจพิชิตบิงโก
เพื่อสะสมเหรียญรางวัลแลกรับกล่องสุ่มลุ้นรับแรร์ไอเทมมากมาย 

 

 • เริ่มกิจกรรม : 22 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 13.00 น.)
 • สิ้นสุดกิจกรรม : 7 ธันวาคม 2566  (เวลา 23.59 น.)

 

 • ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 22 พ.ย. - 7 ธ.ค. 66 โดยจะแบ่งรอบกระดานบิงโกดังนี้
รอบกระดาน วันที่
กระดาน : 1 22 พ.ย. 66 (13.00 น.)  -  25 พ.ย. 66 (23.59 น.)
กระดาน : 2 26 พ.ย. 66 (15.00 น.)  -  29 พ.ย. 66 (23.59 น.)
กระดาน : 1 30 พ.ย. 66 (15.00 น.)  -  3 ธ.ค. 66 (23.59 น.)
กระดาน : 2 4 ธ.ค. 66 (15.00 น.)  -  7 ธ.ค. 66 (23.59 น.)

 

 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Event NPC : Yul เมือง Bloody Ice
  • เปิดหน้ากิจกรรมจาก NPC Yul จากนั้นเลือกกิจกรรม Bingo Challenge เพื่อเปิดดูภารกิจของกระดาน
    


 

 • จากนั้นผู้เล่นต้องเดินทางไปทำภารกิจตามเงื่อนไขของ Mission ในตารางนั้นๆ

 


*หมายเหตุ : เงื่อนไขการบิงโกแสดงผลไม่ถูกต้อง
1. จาก "เปิดคลังส่วนตัว" จะต้องเป็น "ตั้งร้านส่วนตัว"
2. จาก "ซื้อไอเทมจาก item shop" จะต้องเป็น "ซื้อไอเทมชิ้นใดก็ได้จาก NPC"
3. จาก "ฝากเงินเข้าคลัง" จะต้องเป็น "ฝากของในคลัง"

 • เมื่อทำภารกิจสำเร็จสามารถกดส่งภารกิจกับ NPC Yul เพื่อรับการ Stamp ในช่องตารางนั้นๆพร้อมรับไอเทมเพื่อใช้ในการแลก Bingo Random Box โดยมีรายละเอียดดังนี้
   
เงื่อนไข รางวัล
ทำสำเร็จ 1 ช่อง
Bronze Coin
ทำสำเร็จ 1 แถว
(แนวนอน, แนวตั้ง, แนวทแยง)


Silver Coin
ทำสำเร็จทั้งกระดาน

Golden Coin

 

 • เหรียญรางวัลบิงโก และไอเทมกล่องสุ่ม Bronze, Silver Box, Golden Box ทั้งหมดจะหายไปหลังจากหมดระยะเวลากิจกรรม
 • ผู้เล่นสามารถสำเร็จภารกิจได้ทันทีในแต่ละ Slot โดยใช้ Force Gem 25 ea
 • สามารถเปลี่ยนตารางบิงโกชุดใหม่ได้ โดยใช้ Force Gem 50 ea (จำกัด 100 ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม)
 • สามารถ Refresh ตารางบิงโกเพื่อทำภารกิจซ้ำในตารางเดิมได้ โดยใช้ Force Gem 75 ea (จำกัด 100 ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม)
 • เมื่อผู้เล่นกด Refresh ของรางวัลที่ยังไม่กดรับ จะไม่สามารถย้อนกลับมากดรับได้
 • กระดานบิงโกจะถูก Reset ในทุกๆช่วงเวลาที่กำหนด
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

Bingo Bronze Box
(ใช้ Bronze Coin 5 ea ในการแลก)

เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มรับไอเทมตามรายการด้านล่าง

Item Name Amount Ramark
Giftbox [Force Wing Costume] - Star Fly Wing (Blue) 1 Tradable
Giftbox [Force Wing Costume] - Star Fly Wing (Yellow) 1 Tradable
Giftbox [Force Wing Costume] - Star Fly Wing (Emerald) 1 Tradable
[Force Wing Costume] - Black Wing (7D) 1 Account binding item
[Force Wing Costume] - Mechanic Wing (7D) 1 Account binding item
[Force Wing Costume] - Frozen Gear Wing (7D) 1 Account binding item
[Force Wing Costume] - Gold Guardian Wing (7D) 1 Account binding item
[Force Wing Costume] - Golden Rose Wing (7D) 1 Account binding item
[Force Wing Costume] - Gold Champion Wing (7D) 1 Account binding item
[Vehecle Costume] - Astral Transpot Machine (7D) 1 Account binding item
[Vehecle Costume] - Black Knight Dragon  (7D) 1 Account binding item
Summon of Heroes 5 Account binding item
Leap of Hero 5 Account binding item
Blessing Bead - Force Wing EXP 200% (2H) 1 Account binding item
Blessing Bead - Force Wing EXP 1000% (1H) 1 Account binding item
Blessing Bead - Superior (3H) 1 Account binding item
Blessing Bead  - Box Drop Rate 100%  (2H) 1 Account binding item
Blessing Bead  - Box Drop Rate 200%  (5H) 1 Account binding item
Blessing Bead - Pet Exp 1000% (2H) 1 Account binding item
Blessing Bead - Alz bomb rate(100%) (3H) 1 Account binding item
Happy Birthday Ring (3D) 1 Account binding item
GM's Blessing (Lv. 1) Holy Water 5 Account binding item
Vital Potion(Lv.3) 5 Account binding item
Reflex Potion(Lv.3) 5 Account binding item
Sword Master Potion(Lv.4) 5 Account binding item
Magic Master Potion(Lv.4) 5 Account binding item
Fury Potion(Lv.3) 5 Account binding item
Hyper Odd Circle 5 Account binding item
HP Potion (Lv.4) 50 Account binding item
MP Potion (Lv.4) 50 Account binding item
Silver Coin 1 Tradable
Golden Coin 1 Tradable

 

 

Bingo Silver Box
(ใช้ Silver Coin 3 ea ในการแลก)

เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มรับไอเทมตามรายการด้านล่าง

Item Name Amount Ramark
Armor Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. 1 Tradable
Armor Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. 1 Tradable
Armor Option Scroll (High) - Max Critical Rate 1 Tradable
Weapon Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. 1 Tradable
Weapon Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. 1 Tradable
Weapon Option Scroll (High) - Critical Rate 1 Tradable
Bike Attribute Scroll (High) - Sword Skill Amp 1 Tradable
Bike Attribute Scroll (High) - Magic Skill Amp 1 Tradable
Bike Attribute Scroll (High) - Critical Rate 1 Tradable
Bike Attribute Scroll (High) - Max Critical Rate 1 Tradable
Armor Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. 1 Tradable
Armor Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. 1 Tradable
Armor Option Scroll (Highest) - Max Critical Rate 1 Tradable
Weapon Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. 1 Tradable
Weapon Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. 1 Tradable
Weapon Option Scroll (Highest) - Critical Rate 1 Tradable
Bike Attirbute Scroll (Highest) -  Max Critical Rete 1 Tradable
Bike Attirbute Scroll (Highest) - Critical Rate 1 Tradable
Bike Attirbute Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. 1 Tradable
Bike Attirbute Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. 1 Tradable
Perfect Core (High) 1 Tradable
Slot Extender (High) 1 Tradable
Chaos Box - Slot Extender 1 Tradable
Chaos Box - Enchant Safeguard 1 Tradable
Chaos Box - Weapon Skins 1 Tradable
Chaos Box - Pet Change Kit 1 Tradable
Extreme Core Pocket(Epic) 1 Tradable
Extreme Core Pocket(Unique) 1 Tradable
Protection of Veradrix 10 Tradable
Holy Water of Vitality 10 Tradable
Holy Water of Resistance 10 Tradable
Holy Water of Flawless Defense 10 Tradable
Holy Water of Critical Strike 10 Tradable
Holy Water of Traveller 10 Tradable
GM's Blessing (Lv. 3) Holy Water 5 Account binding item
GM's Blessing (Lv. 2) Holy Water 5 Account binding item
Happy Birthday Ring (3D) 1 Account binding item
Happy Birthday Ring (7D) 1 Account binding item
Life Capsule (Special) Type A 35 Tradable
Life Capsule (Special) Type B 35 Tradable
Hyper Odd Circle 5 Tradable
Golden Coin 1 Tradable

 

Bingo Gold Box
(ใช้ Golden Coin 1 ea ในการแลก)

เมื่อกดใช้งานจะมีโอกาสสุ่มรับไอเทมตามรายการด้านล่าง

Item Name Amount Ramark
Divine Seal Stone(High) - One hand+7 1 Tradable
Divine Seal Stone(High) - Two hand+7 1 Tradable
Divine Seal Stone(High) - Suit+7 1 Tradable
Divine Seal Stone(High) - Gloves+7 1 Tradable
Divine Seal Stone(High) - Boost+7 1 Tradable
Divine Seal Stone(High) - Helmet+7 1 Tradable
Divine Seal Stone(High) - Astrals Bike+7 1 Tradable
Divine Seal Stone 1 Tradable
Giftbox [Force Wing Costume] - Frozen Gear Wing 1 Tradable
Giftbox [Force Wing Costume] - Gold Guardian Wing 1 Tradable
Giftbox [Force Wing Costume] - Golden Rose Wing 1 Tradable
Extreme Upgrade Seal Stone (Normal) - One-Handed Weapon +2 1 Tradable
Extreme Upgrade Seal Stone (Normal) - Two-Handed Weapon +2 1 Tradable
Extreme Upgrade Seal Stone (Normal) - Armor +2 1 Tradable
[Force Wing Costume] - Black Wing (30D) 1 Account binding item
[Force Wing Costume] - Mechanic Wing (30D) 1 Account binding item
[Vehecle Costume] - Cute Little Phoenix (30D) 1 Account binding item
Astral Bike Card PW5 of Petration 95 +15
EX (2/5), Divine (10/15) (30D)
1 Account binding item
Chaos Safeguard - Amulet 1 Tradable
Chaos Safeguard - Earring 1 Tradable
Chaos Safeguard - Bracelet 1 Tradable
Slot Extender(High) 1 Tradable
Slot Extender(Highest) 1 Tradable
Slot Extender(Ultimate) 1 Tradable
Perfect Core(High) 1 Tradable
Perfect Core(Highest) 1 Tradable
Perfect Core(Ultimate) 1 Tradable
Perfect Core(High)+11 1 Tradable
Perfect Core(Highest)+11 1 Tradable
Perfect Core(High)+12 1 Tradable
Perfect Core(Highest)+12 1 Tradable
Extreme Core Pocket - Epic 1 Tradable
Extreme Core Pocket - Unique 1 Tradable
Extreme Core Pocket - Premium 1 Tradable
Piece of Siena's Bracelet 1 Tradable
Piece of Prideus's Bracelet 1 Tradable
Meritorious Medal Evaluation Order 1 Tradable
Meritorious Medal Evaluation Cancel Order 1 Tradable
Holy Water of Sage 10 Tradable
Holy Water of Fighter 10 Tradable
Holy Water of Speed 10 Tradable
Chaos Core Set 50 Tradable
Divine Stone Set 50 Tradable
Fury Potion Lv.4 5 Tradable
Sword Master Potion Lv.4 5 Tradable
Magic Master Potion Lv.4 5 Tradable
Happy Birthday Ring (15D) 1 Account binding item
Happy Birthday Ring (7D) 1 Account binding item
Inexhaustible HP Potion Lv. 4 (3D) 1 Tradable
Inexhaustible MP Potion Lv. 4 (3D) 1 Tradable

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabal.exe.in.th/
• Download Client : https://exe.in.th/cabal-download
 • Cabal Community : https://exe.in.th/cabal-commu