Procyon Multiple XP คูณสนั่นมันส์ไม่ยั้ง!
activities 2020-03-05 04:39:10


 

Procyon Multiple XP คูณสนั่นมันส์ไม่ยั้ง!
 

    พบกับกิจกรรมคูณ EXP แบบมันส์ๆ คูณสนั่นมันส์ไม่มียั้ง กับกิจกรรม Procyon Multiple XP จัดเต็มยาวๆ สุดสัปดาห์ ให้กับประเทศฝั่งที่ชนะการแข่งขันในรายการ Cabal : King of Nevareth ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 มีนาคม 2563

 

  • เริ่มกิจกรรม : 5 มีนาคม 2563 (หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์)
  • สิ้นสุดกิจกรรม : 8 มีนาคม 2563 (เวลา 23.59 น.)

 

  • ผู้เล่นที่สั่งกัดอยู่ในประเทศ Procyon จะได้รับค่าประสบการณ์ EXP, WEXP เพิ่มขึ้น 200% ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม


 

 

  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง Sv. Virgo และ Scorpio
  • เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมค่าประสบการณ์จะปรับเป็นค่าปกติ
  • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า