ประกาศรายชื่อ Top Spender 5 อันดับรับรางวัลสุดพิเศษ
promotions 2020-01-23 07:17:59

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากกิจกรรม

Top Spender เติมเงินสูงสุดรับรางวัลสุดพิเศษ!

 

https://extreme.co.th/cabal-livechat/

 

  1. อันดับยอดเติมเงินสะสมรับตั้งแต่วันที่เริ่มกิจกรรม - วันที่สิ้นสุดกิจกรรมเท่านั้น (วันที่ 1 ธ.ค. 62 - วันที่ 20 ม.ค. 63)
    >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<
  2. โดยท่านสามารถติดต่อเพื่อรับของรางวัลผ่านทาง Live Chat  ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  3. ทางทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลหลังจากทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการ ผ่านทางระบบ Cash Inventory ภายในเกม
  4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้


Item Detail Amount
Master's Palladium
Armor x2
[3 Slot]
(ถาวร)

แลกเปลี่ยนได้
Master's Palladium Armor
สำหรับผู้ที่ได้รางวัลอันดับ 1

สามารถเลือกได้ 2 ชิ้น
1 ea
Master's Palladium
Weapon Set
[3 Slot]
(ถาวร)

แลกเปลี่ยนได้
Master's Palladium Weapon
สำหรับผู้ที่ได้รางวัลอันดับ 1

สามารถเลือกได้ 1 Set
(ตามสายอาชีพ)
1 ea
Extreme Upgrade
Seal Stone (Normal) +2
One-Handed x2 หรือ
Two-Handed x1

แลกเปลี่ยนได้
Attack Rate +120
Accuracy +80
Attack ทั้งหมด UP +60
1 ea
Extreme Upgrade
Seal Stone (Normal)
Armor +2

แลกเปลี่ยนได้
Defense +50
Defense +90
DMG Reduction +12
1 ea
Divine Seal Stone (High)
Astral Bike +10

แลกเปลี่ยนได้
HP+130
Defense+58
เพิ่ม Critical Dmg+1%
Attack ทั้งหมด UP+25
1 ea
Slot Extender
Highest

แลกเปลี่ยนได้
เพิ่ม 1 Force Slot
ที่ Weapon/Armor
และหลังใช้ไอเทมจะผูกมัดไอดี
5 ea
Chaos Safeguard
แลกเปลี่ยนได้
ป้องกันไอเทมจากการย่อยสลาย
ระหว่างอัพเกรด Chaos
5 ea
Enchantment Safeguard
Highest
แลกเปลี่ยนได้
ใช้ป้องกันการลดระดับ
ของไอเทมเมื่อทำการอัพเกรด
10 ea
Enchant Safeguard
Divine
แลกเปลี่ยนได้
ใช้ป้องกันไอเทมจากการลดระดับ
ระหว่างการอัพเกรด Divine
สามารถใช้ได้ระหว่าง Lv7-14
10 ea

 

Item Detail Amount
Master's Palladium
Armor x1
[2 Slot]
(ถาวร)

แลกเปลี่ยนได้
Master's Palladium Armor
สำหรับผู้ที่ได้รางวัลอันดับ 2

สามารถเลือกได้ 1 ชิ้น
1 ea
Master's Palladium
Weapon Set
[2 Slot]
(ถาวร)

แลกเปลี่ยนได้
Master's Palladium Weapon
สำหรับผู้ที่ได้รางวัลอันดับ 2

สามารถเลือกได้ 1 Set
(ตามสายอาชีพ)
1 ea
Extreme Upgrade
Seal Stone (Normal) +2
One-Handed x2 หรือ
Two-Handed x1

แลกเปลี่ยนได้
Attack Rate +120
Accuracy +80
Attack ทั้งหมด UP +60
1 ea
Extreme Upgrade
Seal Stone (Normal)
Armor +2

แลกเปลี่ยนได้
Defense +50
Defense +90
DMG Reduction +12
1 ea
Chaos Safeguard
แลกเปลี่ยนได้
ป้องกันไอเทมจากการย่อยสลาย
ระหว่างอัพเกรด Chaos
5 ea
Enchantment Safeguard
Highest
แลกเปลี่ยนได้
ใช้ป้องกันการลดระดับ
ของไอเทมเมื่อทำการอัพเกรด
10 ea
Enchant Safeguard
Divine
แลกเปลี่ยนได้
ใช้ป้องกันไอเทมจากการลดระดับ
ระหว่างการอัพเกรด Divine
สามารถใช้ได้ระหว่าง Lv7-14
10 ea

 

Item Detail Amount
Master's Palladium
Armor x1
[2 Slot]
(ถาวร)

แลกเปลี่ยนได้
Master's Palladium Armor
สำหรับผู้ที่ได้รางวัลอันดับ 3

สามารถเลือกได้ 1 ชิ้น
1 ea
Master's Palladium
Weapon Set
[2 Slot]
(ถาวร)

แลกเปลี่ยนได้
Master's Palladium Weapon
สำหรับผู้ที่ได้รางวัลอันดับ 3

สามารถเลือกได้ 1 Set
(ตามสายอาชีพ)
1 ea
Extreme Upgrade
Seal Stone (Normal) +2
One-Handed x2 หรือ
Two-Handed x1

แลกเปลี่ยนได้
Attack Rate +120
Accuracy +80
Attack ทั้งหมด UP +60

สามารถเลือกได้ 1 ชิ้น
(ตามสายอาชีพ)
1 ea
Chaos Safeguard
แลกเปลี่ยนได้
ป้องกันไอเทมจากการย่อยสลาย
ระหว่างอัพเกรด Chaos
3 ea
Enchantment Safeguard
Highest
แลกเปลี่ยนได้
ใช้ป้องกันการลดระดับ
ของไอเทมเมื่อทำการอัพเกรด
5 ea
Enchant Safeguard
Divine
แลกเปลี่ยนได้
ใช้ป้องกันไอเทมจากการลดระดับ
ระหว่างการอัพเกรด Divine
สามารถใช้ได้ระหว่าง Lv7-14
5 ea

 

Item Detail Amount
Master's Archridium
Armor x1
[2 Slot]
(ถาวร)

แลกเปลี่ยนได้
Master's Archridium Armor
สำหรับผู้ที่ได้รางวัลอันดับ 4-5

สามารถเลือกได้ 1 ชิ้น
1 ea
Master's Archridium
Weapon
[2 Slot]
(ถาวร)

แลกเปลี่ยนได้
Master's Archridium Weapon
สำหรับผู้ที่ได้รางวัลอันดับ 4-5

สามารถเลือกได้ 1 ชิ้น
1 ea
Extreme Upgrade
Seal Stone (Normal)

Armor +2
แลกเปลี่ยนได้
Defense +50
Defense +90
DMG Reduction +12
1 ea
Enchantment Safeguard
High
แลกเปลี่ยนได้
ใช้ป้องกันการลดระดับ
ของไอเทมเมื่อทำการอัพเกรด
10 ea
Slot Extender
High

แลกเปลี่ยนได้
เพิ่ม 1 Force Slot
ที่ Weapon/Armor
และหลังใช้ไอเทมจะผูกมัดไอดี
5 ea