ลดกระหน่ำไอเทมเด็ด 50% วันที่ 6 - 13 ส.ค. 63 เท่านั้น!
promotions 2020-08-06 04:27:35


 

Cash Shop Update

ลดกระหน่ำไอเทมเด็ด 50% วันที่ 6 - 13 ส.ค. 63 เท่านั้น!

 

Item Detail Cash Point
Mercenary
Yuan

-ไอเทมผูกมัดไอดี-

Mercenary Yuan
(ผู้ช่วยเฉพาะในดันเจี้ยนเท่านั้น)
ต้องการเลเวลตัวละคร 100 ขึ้นไป
ในการเรียกใช้ Mercenary

Attack 2,000
Success Rate of Attack 99%
Critical Rate 75%
Critical DMG 500%
Cooldown 10 วินาที
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น

9,000
4,500
Mercenary
Arionell

-ไอเทมผูกมัดไอดี-

Mercenary Arionell
(ผู้ช่วยเฉพาะในดันเจี้ยนเท่านั้น)
ต้องการเลเวลตัวละคร 100 ขึ้นไป
ในการเรียกใช้ Mercenary

ประเภท : Non Attack Passive SP regen 50 [ต่อ 3 วินาที]
Single Skill Heal 400 เงื่อนไข HP 50% หรือน้อยกว่า
Cooldown 20 วินาที
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น

9,000
4,500
Rename Card
-แลกเปลี่ยนได้-
ใช้สำหรับเปลี่ยนชื่อตัวละคร
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น
6,100
3,050
X-Gen Card
-แลกเปลี่ยนได้-
ใช้สำหรับเปลี่ยนเพศของตัวละคร
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น
6,000
3,000
Character Slot
Opener No. 7

-แลกเปลี่ยนได้-
ใช้สำหรับเพิ่มช่องตัวละคร No.7
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น
5,000
2,500
Character Slot
Opener No. 8

-แลกเปลี่ยนได้-
ใช้สำหรับเพิ่มช่องตัวละคร No.8
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น
5,000
2,500
Weapon Account
Bind Unseal Stone

-แลกเปลี่ยนได้-
ใช้ปลดผนึกไอเทมอาวุธเพื่อทำการสวมใส่
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น
3,400
1,700
Weapon Account
Bind Seal Stone

-แลกเปลี่ยนได้-
ใช้ผนึกไอเทมอาวุธที่เป็นไอเทมผูกมัดไอดี
เพื่อทำการแลกเปลี่ยน
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น
3,400
1,700
Armor Account
Bind Unseal Stone

-แลกเปลี่ยนได้-
ใช้ปลดผนึกไอเทมป้องกันเพื่อทำการสวมใส่
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น
3,400
1,700
Armor Account
Bind Seal Stone

-แลกเปลี่ยนได้-
ใช้ผนึกไอเทมป้องกันที่เป็นไอเทมผูกมัดไอดี
เพื่อทำการแลกเปลี่ยน
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น
3,400
1,700
Bike Account
Bind Unseal Stone

-แลกเปลี่ยนได้-
ใช้ปลดผนึกไอเทม Astral Bike
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น
3,400
1,700
Bike Account
Bind Seal Stone

-แลกเปลี่ยนได้-
ใช้ผนึกไอเทม Astral Bike
ที่เป็นไอเทมผูกมัดไอดี
เพื่อทำการแลกเปลี่ยน
เปิดขายถึงวันที่ 13 ส.ค. (23.59 น.) เท่านั้น
3,400
1,700