เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันวันที่ 1 มี.ค. 64 (เวลา 17:00 น.) - 7 มี.ค. 64 (เวลา 23:59 น.)